Siirry suoraan sisältöön

Tule-traumat (3 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA33-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Onni Hämäläinen
 • Sari Soutukorva
 • Minna Mukka

Opetusryhmät

 • Taitopaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkotentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Taitopaja
 • Verkkotapaaminen
 • Simulaatio
 • Verkkotentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tavallisimpien trauma- tai ylikuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien syitä ja oireita
- selittää tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen toimintakykyyn ja tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia fysioterapian keinoin huomioiden kudosvauriot
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja tehdä yhteistyötä asiakkaan omaisten kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Lähiopetuksena on kaksi simulaatiokertaa ja taitopaja kampuksella.

Verkkotyöpajat, verkkotyöpajoihin valmistavat tehtävät, simulaatiot, simulaatioihin valmistavat tehtävät, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Simulaatiokerroissa ja taitopajassa läsnäolovelvoite. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen mukana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali ja opintojakson alussa ilmoitettu kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Uusintamahdollisuudet

Tenttien ja osaamistestien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hylätyt opintojakson tentit ja osaamistestit on mahdollista uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Verkko- ja simulaatio-oppimisympäristöt. Kurssiin liittyvä taitopaja toteutetaan kampuksilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3op, mikä vastaa 3 x 27h = 81h opiskelijan työskentelyä.
Tästä noin 1opv eli 27h muodostuu yhteisistä tapaamisista ja 2op eli 54h opiskelijan itsenäisestä ja pienryhmätyöskentelystä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla osaamisen kehittymistä tukee suoritetut (tai ainakin aloitetut) anatomian ja fysiologian opinnot.

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävien palautus, Moodle-osaamistestit ja Moodle-tentti sekä simulaatioihin ja kertaustaitopajaan osallistuminen.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson hyväksytyn arvioinnin kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:

- huomoida huomioida aseptisen työtavan ja potilasturvallisuuteen liittyvät tekijät kirurgisella osastolla työskentelyssä ja ymmärtää fysioterapeutin roolin osana moniammattillista tiimiä

-osaa huomioida potilaan vamman tai kirurgisen toimenpiteen vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja yleistilaan

- osaa avustaa ja ohjata potilaan liikkumista kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen

- osaa suunnitella potilaan kuntoutumisprosessia ICF-mallin mukaisesti kirurgisen operaation jälkeen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- osaa ohjata potilaalle yksilöllisiä harjoitteita vamman tai kirurgisen operaation jälkeen näyttöönperustuvien fysioterapiakäytäntöjen mukaisesti