Siirry suoraan sisältöön

Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa (7 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA32-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 90

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • ST_Opettaja_FYTI_03 Virtuaaliopettaja
 • Hanna Laine
 • Annakaisa Loiri

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R1
 • Harjoitus R2
 • Seminaari
 • Harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa
- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa
- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia
- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta
- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Zoomissa, kampuksella ja altaalla. Opintojakso sisältää kaksi oppimistehtävää, liikuntapassi ja asiakascase tehtävän. Opintojakso sisältää myös itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Lähiopetuksen osuus on 3 op ja tehtävien ja itsenäisen opiskelun osuus 4 op. Opintojakso rakentuu teemojen ympärille. Teemat sisältävät vaihdellen ennakkotehtäviä, verkkoluentoja ja itsenäistä orientaatiota ennen harjoitustunteja.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetustunnit (Zoom ja kampus) on aikataulutettu lukujärjestykseen. Muut itsenäisesti suoritettavat sisällöt ja tehtävät tulee suorittaa opintojakson alussa määritettyjen aikataulujen sisällä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson infotunnilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin vastuuopettaja: Heli Lahtio
Aikaisempi korkeakoulututkinto (esim. liikunnanohjaaja AMK): liikkeen laatu- ja terapeuttinen harjoittelu-lähitunnit sekä yksilöasiakastehtävä
Muu tutkinto (esim. pt-koulutus tai liikuntaneuvoja): osaamisen näyttö, liikkeen laatu- ja terapeuttinen harjoittelu-tunnit +allas?. Lisäksi liikuntapassi kevennettynä ja yksilöasiakkaan ohjaaminen-tehtävä.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan liikevideointeja Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys -hankkeen yhteistyönä.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa, lähiopetuksena kampuksella, altaalla sekä muissa soveltuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 7 op, mikä tarkoittaa 189h opiskelijan työtä.
Opintojakso toteutetaan viikkojen 3-19 aikana.

Sisältö

Opiskelija osaa

- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa.

- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa.

- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia.

- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta.

- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla sovelletaan tietoja ja taitoja opintojaksoilta:
Eri ikäinen ihminen
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia
Liikkumisen biomekaniikka

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tarkemmat kuvaukset arvioitavista tehtävistä opintojakson infotunnilla. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan harjoitustunneilla tuntiaktiivisuus ja osaamisen näyttäminen.

Lisäksi kurssilla tulee suorittaa ennakkotehtävät ja ohjausharjoitukset.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointivaatimuksia. Opiskelija on poissa lähitunneilta eikä suorita opintojakson tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

-Opiskelija pystyy suunnitella ja ohjata tavoitteen mukaista liikkumista.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen perusteisiin.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä erilaisten toimintaympäristöjen, ohjausmenetelmien, liikuntamuotojen ja välineiden hyödyntämiseen ohjaamisessa.
-Opiskelija pystyy arvoimaan liikkeiden suoritustapaa.
-Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä teknologian hyödyntämisessä ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 1 lisäksi
- Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata tavoitteen mukaista liikuntaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla
- Opiskelija osaa hyödyntää tietolähteitä ja ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia teknologiaratkaisuja ohjaamisessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Tason 3 lisäksi
- Opiskelija osaa soveltaa perustellusti fyysisen harjoittelun ja motorisen oppimisen periaatteilla liikkumisen suunnittelussa ja ohjaamisessa
- Opiskelija osaa käyttää motorista oppimista, hyvinvointivalmennusta sekä ryhmäliikuntaa koskevia tietolähteitä perustellen ja pystyy arvioimaa ko. tietolähteiden luotettavuutta sekä käyttää alan ammattikäsitteitä asiantuntevasti.
Opiskelijaa osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä vertailla toimintaan liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja ryhmäliikuntaohjauksesta ja hyvinvointiteknologiasta.