Siirry suoraan sisältöön

Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa (7 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA32-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Onni Hämäläinen
 • Marko Franicevic
 • Hanna Laine

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa
- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa
- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia
- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta
- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Zoomissa, kampuksella ja altaalla. Opintojakso sisältää myös itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Lähiopetuksen osuus on 3 op ja itsenäisen opiskelun osuus 4 op. Opintojakso rakentuu viikoittaisten teemojen ympärille. Jokainen teema sisältää orientaation, itsenäistä työskentelyä, harjoitustunnit seäk reflektion.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson lähiopetustunnit (Zoom ja kampus) ja osa itsenäisistä tunneista on aikataulutettu lukujärjestykseen. Muut itsenäisesti suoritettavat sisällöt ja tehtävät tulee suorittaa opintojakson alussa määritettyjen aikataulujen sisällä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson infotunnilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan ohjaamista eri kohderyhmille pääosin erilaisten case -tapausten kautta.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa, lähiopetuksena kampuksella, altaalla sekä muissa soveltuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaisuus on 7 op, mikä tarkoittaa 189h opiskelijan työtä. Opintojakso toteutetaan 7 viikon aikana:
Lappeenranta ja Lahti: viikot 34-50.

Sisältö

Opiskelija osaa

- suunnitella ja ohjata yksilölle ja ryhmälle tavoitteellista liikkumista ja liikuntaa.

- soveltaa fyysisen harjoittelun perusteita sekä motorisen oppimisen periaatteita tavoitteellisen liikuntaharjoittelun ohjaamisessa.

- hyödyntää ohjaustilanteissa erilaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä, liikuntamuotoja, välineitä ja musiikkia.

- ohjatessa arvioida liikkeen suoritustapaa ja elimistön kuormitusta.

- käyttää hyvinvointivalmennuksen periaatteita ja innovatiivisia, teknologia- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja yksilön sekä ryhmän ohjaamisessa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla sovelletaan tietoja ja taitoja opintojaksoilta:
Eri ikäinen ihminen
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia
Liikkumisen biomekaniikka

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tarkemmat kuvaukset arvioitavista tehtävistä opintojakson infotunnilla.

Lisäksi arviointiin vaikuttavat:
- Hyväksytysti tehdyt tunti- ja ennakkotehtävät (hyv.-hyl.)
- Liikunnan ohjaamiseen liittyvät harjoitukset ( hyv.- hyl.)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointivaatimuksia. Opiskelija on poissa lähitunneilta eikä suorita opintojakson tehtäviä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä motorisen oppimisen, hyvinvointivalmennuksen ja ryhmäliikunnan ohjaamisen tietoperustaan. Opiskelija osaa käyttää motorisen oppimisen ja hyvinvointivalmennuksen periaatteita sekä teknologisia ratkaisuja ja toimia ryhmäliikunnan ohjaajana.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa perustellusti käyttää motoriseen oppimiseen, hyvinvointivalmennukseen sekä ryhmäliikuntaan liittyviä tietolähteitä ja ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti teknologiaratkaisuja ja ryhmäliikunnan ohjauksen keinoja.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa käyttää motorista oppimista, hyvinvointivalmennusta sekä ryhmäliikuntaa koskevia tietolähteitä perustellen ja pystyy arvioimaa ko. tietolähteiden luotettavuutta sekä käyttää alan ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Opiskelijaa osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä vertailla toimintaan liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja hyvinvointiteknologiasta ja ryhmäliikuntaohjauksesta.