Siirry suoraan sisältöön

Kuormitusfysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA31-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 02.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Kangas
 • Eija Viitala
 • Kari Kauranen
 • Asko Kilpeläinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Tentti 1
 • Tentti 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää elimistön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan ja sen säätelyn kuormituksessa ja levossa
- mitata ja harjoituttaa fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita
- suorittaa kuormitusfysiologisia mittauksia ja soveltaa näiden tuloksia harjoitusohjelmien laatimiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.
Harjoituksiin liittyvät itsenäiset tehtävät

Ajoitus ja läsnäolo

9.1.2023-2.4.2023
Käytännön harjoituksissa läsnäolovelvollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirja: Kauranen: Kuormitusfysiologia

Muu lähdekirjallisuus:
Vuori ym: Liikuntalääketiede.
Mero ym: Urheiluvalmennus.
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Kuntotestauksen käsikirja
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Fyysisen kunnon mittaaminen
McArdle ym: Exercise physiology, nutrition and human performance
Muu luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Moodlessa tehtävä laitetentti viikolla 13 (27.3 - 2.4.2023).
Uusintamahdollisuus kaksi kertaa nuorempien kurssien kurssitentin yhteydessä seuraavien lukukausien aikana

Oppimisympäristö

Opetusluokka ja kuormitusfysiologian laboratorio.
LAB:n moodlealusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h työtä opiskelijalle, joka jakautuu seuraavasti:
Orientaatioluento: 2h
Videoluennot (itsenäisesti): 28h
Harjoitukset: 26 h
Itsenäistä opiskelua 78 h.
Tentti: 2h

Sisältö

Luennot:
Elimistön energia-aineenvaihdunta ja sen säätely, hengitys- ja verenkiertoelimistön vaste kuormitukseen ja
adaptoituminen säännölliseen harjoitteluun, fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja niiden
harjoittaminen, liikunta painonhallinnassa, ylikuormitus, liikunnan aiheuttamat riskit, liikunta erityisolosuhteissa, optimaalinen liikunta eri elämänvaiheissa ja fyysisen kunnon mittaaminen.

Harjoitukset:
Hengitys- ja verenkiertoelimistön vasteet kuormitukseen, 6 min kävelytesti, UKK 2 km kävelytesti, suorituskykytestistöt, epäsuora- ja suora VO2max PP-ERGOlla, polar lepotilatesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -kurssin käymistä samanaikaisesti tai edeltävästi ennen kurssille osallistumista.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitusselosteiden tekeminen.
Luentojen ja harjoituksissa esiin tulleiden asioiden tenttiminen.
Kurssiarvosana (5-0) muodostuu tentttituloksen perusteella

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteereitä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan pääpiirteittäin. Opiskelija osaa valita ohjatusti ja johdatellusti harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja
analysoida ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia ohjatusti.
Opiskelija osaa analysoida ohjatusti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen
suorituskyvyn tason, mutta harjoitusohjelman harjoitteiden laatiminen vaati ohjausta ja
harjoitteet ovat epäoptimaalisia.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöönja lihaksen energia-aineenvaihdunnan yksityiskohtaisesti, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa ja integroinnissa on puutteita. Opiskelija osaa valita
itsenäisesti optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida ihmisen fyysistä
kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita fysiologisten mittausten
pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason, mutta yksilön henkilökohtaisen
harjoitusohjelman harjoitteet ovat epäoptimaalisia

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen
energia-aineenvaihdunnan loogisesti, yksityiskohtaisesti sekä kokonaisuuden
hahmottaen ja integroiden. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti
optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden harjoittamiseen
ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida
ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, sujuvasti ja perustellusti. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason ja laatia tulosten pohjalta yksilölle henkilökohtaisen optimaalisen harjoitusohjelman.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.