Siirry suoraan sisältöön

Kuormitusfysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA31-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Kangas
 • Eija Viitala
 • Kari Kauranen
 • Asko Kilpeläinen
 • Heli Lankinen

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää elimistön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan ja sen säätelyn kuormituksessa ja levossa
- mitata ja harjoituttaa fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita
- suorittaa kuormitusfysiologisia mittauksia ja soveltaa näiden tuloksia harjoitusohjelmien laatimiseen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.???

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja?tiimitapaamisin.??

Verkkotyöpajoissa opiskellaan?reaaliaikaisesti?ja?opettajajohtoisesti yhdessä?tai?pienryhmissä???

Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen?keinoin.?

Ajoitus ja läsnäolo

Ei ole.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Vuori ym: Liikuntalääketiede.
Mero ym: Urheiluvalmennus.
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Kuntotestauksen käsikirja
Keskinen, Häkkinen & Kallinen: Fyysisen kunnon mittaaminen
McArdle ym: Exercise physiology, nutrition and human performance
Muu luennoitsijan ilmoittama ajankohtainen materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe viikolla 15. Kaksi uusintakertaa (yleiset laitetenttipäivät 2022)

Oppimisympäristö

Opetusluokka ja kuormitusfysiologian laboratorio.
LAB:n moodlealusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h työtä opiskelijalle, joka jakautuu seuraavasti:
Orientaatioluento: 2h
Videoluennot (itsenäisesti): 28h
Harjoitukset: 26 h
Itsenäistä opiskelua 78 h.
Tentti: 2h

Sisältö

Luennot:
Elimistön energia-aineenvaihdunta ja sen säätely, hengitys- ja verenkiertoelimistön vaste kuormitukseen ja
adaptoituminen säännölliseen harjoitteluun, fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja niiden
harjoittaminen, liikunta painonhallinnassa, ylikuormitus, liikunnan aiheuttamat riskit, liikunta erityisolosuhteissa, optimaalinen liikunta eri elämänvaiheissa ja fyysisen kunnon mittaaminen.

Harjoitukset:
6 min kävelytesti, UKK 2km kävelytesti, tasapainotestit, suorituskykytestistöt, epäsuora max VO2 PP-ERGOlla, Firstbeat hyvinvointianalyysi, polar lepotilatesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Suositellaan Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -kurssin käymistä samanaikaisesti tai edeltävästi ennen kurssille osallistumista.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin osallistuminen ja harjoitusselosteiden tekeminen, luentojen ja
harjoituksissa esiin tulleiden asioiden tenttiminen. Kurssiarvosana muodostuu tentin ja
työselosteiden pohjalta

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteereitä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen energia-aineenvaihdunnan pääpiirteittäin. Opiskelija osaa valita ohjatusti ja johdatellusti harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja
analysoida ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia ohjatusti.
Opiskelija osaa analysoida ohjatusti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen
suorituskyvyn tason, mutta harjoitusohjelman harjoitteiden laatiminen vaati ohjausta ja
harjoitteet ovat epäoptimaalisia.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöönja lihaksen energia-aineenvaihdunnan yksityiskohtaisesti, mutta kokonaisuuden hahmottamisessa ja integroinnissa on puutteita. Opiskelija osaa valita
itsenäisesti optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden
harjoittamiseen ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida ihmisen fyysistä
kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, mutta valinnat ovat
perustelemattomia. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita fysiologisten mittausten
pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason, mutta yksilön henkilökohtaisen
harjoitusohjelman harjoitteet ovat epäoptimaalisia

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää liikunnan vaikutukset elimistöön ja lihaksen
energia-aineenvaihdunnan loogisesti, yksityiskohtaisesti sekä kokonaisuuden
hahmottaen ja integroiden. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti
optimaalisimmat harjoitteet fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueiden harjoittamiseen
ottaen huomioon yksilön kokonaistilanteen. Opiskelija osaa suorittaa ja analysoida
ihmisen fyysistä kuormitustilaa kuvaavia fysiologisia mittauksia itsenäisesti, sujuvasti ja perustellusti. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita itsenäisesti fysiologisten mittausten pohjalta yksilön fyysisen suorituskyvyn tason ja laatia tulosten pohjalta yksilölle henkilökohtaisen optimaalisen harjoitusohjelman.

Kurssilla vaadittavat harjoitustyöt on suoritettu hyväksytysti.