Siirry suoraan sisältöön

Kipu ja kivun hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA30-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kaksonen
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää kipuilmiön, kipujärjestelmän ja luokitella kipua
- arvioida kipua huomioiden taustalla olevan fysiologian ja psykososiaalisen ulottuvuuden ja kudoksen paranemisprosessin kliinisessä päätöksenteossaan
- hyödyntää lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja ja tietää kivun lääkehoidon perusteet
- käyttää elektroterapiaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.


Opintojaksolla käytetään aktiivisesti Ammattilaisen kipukirjaa (Luomajoki, H. 2020) ja sen hankkiminen opetuksen ajaksi tai omaksi on opetuksen kannalta välttämätöntä. Kirja on saatavissa myös e-kirjana LAB-Primossa
Opintojakso alkaa etukäteistehtävällä Oppiportissa ja moodlessa viikolla 1.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla 100% läsnäolo tai vastaava kokonaisuus opiskeltava itsenäisesti ennen käytännön näyttöön osallistumista. Tällöin esitettävä opintosuunnitelma opintojakson alussa. Opintojakso liittyy kiinteästi Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7op) opintojaksoon.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Luomajoki, H. 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus Oy
Kirjaa käytetään koko opintojakson ajan teorian opiskeluun. Huolehdi kirja käyttöösi opintojakson ajaksi. Saatavissa myös e-kirjana.

2. Oppiportti-tietokannan Kivun hoito-verkkokurssi LAB Primon kautta

3. Opiskelumateriaali moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit

4. Kauranen, K. 2017 tai 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 2017 painos: kpl 7, 2021 painos kpl 9: Fysikaaliset hoidot kivun hoidossa, Sanoma Pro

5. Kivun Käypä Hoito suositus 2017 (nettilähde)

6. Terveyskylän Kivunhallintatalo (nettilähde)

Lisäkirjallisuus:

1. Kalso, E. ym. 2018. Kipu. Duodecim.

Uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa kipulääketehtävän moodlessa itsenäisesti osoitetun materiaalin tukemana valitsemallaan ajalla.

Teoriaosuus tentitään EXAMissa, jossa myös suorituksen uusiminen tutkintosäännön mukaisesti. Elektroterapian käytännön näytön (moodle) uusiminen sovitaan uusioiden kanssa yhdessä.

Oppimisympäristö

Verkko, terapialuokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 5 op x 27 h = 135 h. Tästä kontaktiopetusta verkossa 20h ja kampuksella 16 h. Itsenäistä opiskelua on 99 h.

Opintojakso sisältää etukäteistehtävän, luentoja ja opetuskeskusteluja zoomissa, verkkoluentoja, pakollisia harjoitustunteja ja -töitä, kipulääketehtävän moodlessa, elektroterapian näytön moodlessa sekä yksilöteoriatentin EXAMissa (115min).

Sisältö

Kipuilmiöt, kivun luokittelu ja mekanismit, kipujärjestelmä
Kivun kokemus ja biopsykososiaalisuus
Kivun arviointimenetelmät
Kipukokemuksen ja kudosvaurion huomiointi fysioterapiassa
Lääkkeettömien kivunhallintamenetelmien hyödyntäminen
Elektroterapian (TNS, IF) perusteet ja turvallisuustekijät
Kivun lääkehoidon perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5op, Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5op

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy:

1. Etukäteistehtävät Oppiportissa ja Moodlessa, alkukeskustelu 30.1.23 mennessä (hyv-täyd)
2. Oppimistehtävät kontaktitunneilta (zoom tai kampus) (hyv-täyd) Harjoitustunnit ovat pakollisia ja niiden aikana tulee hyödyntää aktiivisesti teoriaosaamista
3. Kipulääkeskaba itsenäisesti moodlessa ajalla 15.12.22- 21.3.23 (hyv-hyl)
4. Elektroterapian artikkelit ja asiakastapaukset 24.4. (hyv-täyd)
5. Teoriatentti-EXAM (5-0) ajalla 22.3.-20.4.23 (kokonaisnumerot)
6. Elektroterapian näyttö Moodlessa (5-0) 25.4.23 (kokonaisnumerot)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta osaamistasoa 1.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen. Opiskelija osaa ohjattuna luokitella kipua ja hahmottaa kipujärjestelmän, mutta niiden hyödyntäminen terapian toteutuksessa vaatii ohjausta. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden perusteita kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ohjatusti turvallisuuden huomioiden. Opiskelija tunnistaa kivun lääkehoidon perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen ja niiden yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää jouhevasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön kokonaisvaltainen tunnistaminen ja sen yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa laaja-alisesti biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää perustellusti eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää laadukkaasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.