Siirry suoraan sisältöön

Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA28-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 24.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • Jaakko Monto

Opetusryhmät

 • Verkkoluennot (Koko: 100. Avoin AMK: 0.)
 • Lähi Lahti R1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lähi Lahti R2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lähi Lpr R1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lähi Lpr R2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lähi Lahti R1 Lähi Lahti R2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluennot
 • Lähi Lahti R1
 • Lähi Lahti R2
 • Lähi Lpr R1
 • Lähi Lpr R2
 • Lähi Lahti R1 Lähi Lahti R2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa raajanivelten toimintahäiriöt ja niihin liittyvät käsitteet
- tutkia manuaalisesti raajanivelen ja arvioida terapiatarpeen
- valita mobilisaatio- tai stabilointitekniikan
- perustella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin sekä kykenee arvioimaan valintojensa vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Teoriaopinnot osittain itsenäisesti verkossa.
Mobilisointi: Lähitunneilla selkärangan ja raajojen nivelten mobilisoinnin perusteet.
Teippaus: Lähitunneilla manuaalisen terapian ja teippauksen harjoittelua pareittain.
Stabiloivat harjoitteet: pienryhmissä etukäteen valmisteltuna verkkotehtävinä.

Kurssi edellyttää läsnäoloa lähitunneilla ja omatoimista harjoittelua pienryhmissä kurssin aikana.

Ajoitus ja läsnäolo

Pakollinen läsnäolo Zoom- ja pienryhmien lähitunneilla.
Verkkotehtävät itselle sopivana ajankohtana.
Opiskelijalle lähiopetusta 42-50 tuntia ja itsenäistä n. 58 tuntia. Kokonaistuntimäärä 108 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KURSSIKIRJA
Kaltenborn: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi (Uusin painos)TAI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Vol I: The Extremities kirja/DVD. 8.painos.

OHEISMATERIAALI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Volume II: The Spine kirja/DVD

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Seuraava toteutus syksyllä 2023.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti
Näyttökoe

Oppimisympäristö

Zoom -info, Moodle, pienryhmä harjoittelu Lahden ja Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijalle lähiopetusta on 50 tuntia ja itsenäistä 58 tuntia. Kokonaistuntimäärä yhteensä 108 tuntia.
Kurssi edellyttää omatoimista mobilisoinnin ja teippauksen harjoittelua. Itsenäisesti teoria- ja stabilointiharjoitteita.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio on oltava hyväksytysti suoritettu.

Arviointimenetelmät

Verkkotentti 0-5
Näyttökoe 0-5
Stabilointitehtävä: nivelten tuet Hyväksytty - Hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 arviointikriteerit ei täyty.
Opiskelijalta on verkkotehtävät palauttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa turvallisesti
- käyttää mobilisoinnin perustekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja ohjattuna muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä ja perustella asikaslähtöisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti mobilisoinnin eri tekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- perustella asiakaslähtöisesti mobilisoinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot ja etsii uusinta tietoa niistä
- toteuttaa asioita yhdistellen manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti manuaalisen terapian eri tekniikoita ja työtapoja sekä tuo omia näkemyksiä tekniikoiden suorittamiseen
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan