Siirry suoraan sisältöön

Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA28-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

30 - 70

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Eija Viitala
  • Anu Kaksonen

Ryhmät

  • HLPRFYS22KM
    Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
  • HLTIFYS22KM
    Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa raajanivelten toimintahäiriöt ja niihin liittyvät käsitteet
- tutkia manuaalisesti raajanivelen ja arvioida terapiatarpeen
- valita mobilisaatio- tai stabilointitekniikan
- perustella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin sekä kykenee arvioimaan valintojensa vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.

Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin aloitus Zoom 23.8.
Kurssi päättyy näyttökokeeseen kampuksella 14.12.

Lähitunneilla manuaalisen terapian ja teippauksen harjoittelua pareittain. Kurssi edellyttää läsnäoloa lähitunneilla ja omatoimista harjoittelua pienryhmissä kurssin aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KURSSIKIRJA
Kaltenborn: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi (Uusin painos)TAI
Kaltenborn: Manual Mobilization of the Joints, Vol I: The Extremities kirja/DVD. 8.painos.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Seuraava toteutus kevätlukukaudella 2023.

Uusintamahdollisuudet

Näyttökokeen uusinta tammikuussa 2023.

Oppimisympäristö

Etätehtävät Moodlessa. Mobilisoinnin ja teippauksen harjoittelu kampuksilla lähipäivinä opettajajohtoisesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Suositeltavaa on, että opintojakso Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio on suoritettu.

Arviointimenetelmät

Verkkotentti - arviointi 1-5
Näyttökoe - arviointi 1-5
Tuet ja ortoosit-tehtävä - arviointi hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Tason 1 arviointikriteerit ei täyty.
Opiskelijalta on verkkotehtävät palauttamatta ja tentit hyvlätty eikä ole ollenkaan osallistunut opetukseen..

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa turvallisesti
- käyttää mobilisoinnin perustekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja ohjattuna muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- nimetä ja perustella asikaslähtöisesti mobilisoinnin ja stabiloinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot
- toteuttaa manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti mobilisoinnin eri tekniikoita ja työtapoja
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- perustella asiakaslähtöisesti mobilisoinnin käyttötarkoitukset, vaikutukset ja kontraindikaatiot ja etsii uusinta tietoa niistä
- toteuttaa asioita yhdistellen manuaalista terapiaa asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
- valita tarkoituksenmukaisesti manuaalisen terapian eri tekniikoita ja työtapoja sekä tuo omia näkemyksiä tekniikoiden suorittamiseen
- havainnoida omaa ergonomiaa ja tarvittaessa muuttaa työskentelyasentojaan