Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA22-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Eija Viitala
 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • ST_Opettaja_FYTI_01 Virtuaaliopettaja

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita latinaksi ja suomeksi
- selittää rakenteiden merkityksen liikkeen tuottamisessa
- erotella palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää makroanatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.

Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Ajoitus ja läsnäolo

Tammikuu-toukokuu 2023

Tenttien ajoitus

1. Niska-selkä tentti - vko 9 (0-5)
2. Yläraaja tentti - vko
3. Lantio-alaraaja tentti - vko
Näyttökoe yhdessä Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely -kurssin kanssa 30-31.5.

Lähipäivinä läsnäolo pakollinen. Tentit tulee suorittaa ilmoitettuna aikana verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

PAKOLLINEN KIRJALLISUUSSUOSITELTAVA KIRJALLISUUS
1. Hervonen Antti: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia.
ISBN 9789526886015
Kustantaja: Tampereen kandidaattikoulutus Oy
Julkaisuvuosi: 2020

2. Schuenke, Schulte, Schumacher: General Anatomy and Musculoskeletal System (THIEME Atlas of Anatomy) 2nd edition ISBN-13: 978-1604069228.
Platzer: Color Atlas of Human Anatomy: Vol 1. Locomotor System 7th edition ISBN-13: 978-3135333076.

3. Paulsen: Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol.1, 15th edition ISBN-13: 978-0702052514.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmin hankitun tuki- ja liikuntaelimistön anatomian osaamisen ja palpaation näyttäminen kurssin opettajalle. TAI
Vastaava korkeakoulukurssi suoritettuna.

AHOT-hakemukset Eija Viitalalle

Työelämäyhteistyö

Asiakastapaamiset mahdollisia; tarkemmat ohjeet Moodle-pohjalla.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentit on mahdollista uusia kaksi kertaa.
1. Niska-selkä tentti
2. Yläraaja tentti
3. Lantio-alaraaja tentti

Näytön uusinta opettajan kanssa sovittuna ajankohtana syksyllä 2023.

Oppimisympäristö

1. Moodle tehtävät ja anatomian harjoituskirjan täyttäminen ennen Zoom-tunteja.
2. Työskentely omassa pienryhmässä palpaatiota harjoitellen.
3. Lähipäivinä aktiivinen työskentely luokassa omalla kampuksella.
4. Suositeltavaa anatomian sovelluksen lataaminen omaan matkapuhelimeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus
5 x 27 h = 135 h
Kurssi edellyttää kertausta parin / pienryhmän kanssa toukokuussa näyttökokeeseen valmistautuen.

Sisältö

Lähipäivät: Luu- ja lihasmalleihin tutustuminen. Anatomisten rakenteiden palpaatio luokassa.
Zoom: Aktivoivat luennot ke ja to iltapäivisin.
Etäopiskelu: Harjoitustehtävien tekeminen, videomateriaaleihin tutustuminen ja harjoitustentit Moodlessa. Palpaation harjoittelu omissa pienryhmissä kotipaikkakunnalla.
Verkkotentit: latinalaiset termit, niska-selkä, yläraaja ja alaraaja.
Näyttökoe 30-31.5 yhdessä Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely -kurssin kanssa.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Näyttökoe 0-5, vertaisarvioinnin suorittaminen.
Tentit 0-5
Verkkotehtävät hyväksytty - täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei täytä tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa ja nimeää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita osittain latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

tunnistaa ja nimeää pääasialliset luuston, nivelten ja lihasten rakenteet latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä sujuvasti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

- tunnistaa ja nimeää laajasti luuston, nivelten ja lihasten rakenteet latinaksi ja suomeksi
- erottelee palpaation avulla kaikki luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää anatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä taitavasti yhdistäen tutkimiseen ja manuaaliseen käsittelyyn