Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA22-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Marko Franicevic

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Teoria (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti 1
 • Teoria
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteita latinaksi ja suomeksi
- selittää rakenteiden merkityksen liikkeen tuottamisessa
- erotella palpaation avulla keskeiset luiset maamerkit, nivelrakenteet ja lihakset
- käyttää makroanatomiaan liittyviä suuntien ja ihmiskehon alueita koskevia termejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luu- ja lihasmalleihin tutustuminen ja anatomisten rakenteiden palpaatio, sonopalpaatio
Etäopiskelu: Harjoitustehtävien tekeminen, videomateriaaleihin tutustuminen, harjoitustentit
Oppimateriaalin tenttiminen

Ajoitus ja läsnäolo

syys-marraaskuu 2021

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lähdemateriaali: Platzer, W., 2015: Color atlas of human anatomy, Vol. 1. Locomotor System; tai Gilroy, MacPherson, Ross, 2012: Atlas of Anatomy second edition.
Muu opettajan antama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

Vartalon luut, nivelet ja lihakset 9/2021
Yläraajan luut, nivelet ja lihakset 10/2021
Alaraajan luut, nivelet ja lihakset 11/2021

Oppimisympäristö

LAB:n moodlealusta, lähiopetus käytännön luokkatilassa LAB:n kampus Lappeenrannassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työkuorma 5X27h = 135h
Lähiopetus: 33h
Tentit: 3h
Itsenäinen opiskelu 99h

Sisältö

OSA1:
Orientaatio anatomian opiskeluun
Anatomian terminologiaa: suunnat, tasot
Nivelen perusrakenne, luiden väliset liitokset, lihaksisto
kallon luut, leukanivel
ranka, nikama
Ylempi- ja alempi niskanivel, välilevy
rangan muut nivelet
Vartalon muut luut: solis-, kylki-, ristiluu, rintalasta
SI-nivel, Häpyliitos, vatsalihakset
kylkivälilihakset, selkälihakset
niskan ja kaulan lihakset

OSA2:
hartian ja yläraajan luut
Ranteen ja sormien luut, olkanivel, solisluun nivelet
kyynärnivel, rannenivel, käden nivelet
hartian lihaksisto
olkavarren lihaksisto
kyynärvarren lihaksisto, fleksorit
Kyynärvaren lihaksisto, extensorit

OSA3:
Lonkkaluu ja reisiluu
Sääriluu, pohjeluu, nilkan, jalkapöydän ja varpaiden luut
talus, calcaneus ja lonkkanivel
polvinivel
Ylempi ja alempi nilkkanivel, jalan nivelet
lantion alueen lihaksisto
reiden lihakset
säären lihakset
jalkaterän lihakset

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Verkkotentit atk-luokassa tai etänä (riippuen korona-tilanteesta), tenttien kerkiarvo muodostaa kurssin lopullisen arvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa esittää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet, rakenteiden nimeäminen latinaksi keskeisten termien osalta on epävarmaa. Hän pystyy esittämään rakenteiden välisiä yhteyksiä, mutta näiden yhdistäminen liikkeen ja liikkumisen tuottamiseen on haasteellista. Palpaation avulla opiskelija osaa nimetä erilaisia kudostyyppejä ja päätellä niiden rakenteellisia eroja, mutta palpaatiosta saadun tiedon soveltaminen tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tarkasteluun on epätarkkaa. Opiskelija käyttää erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa rajoittuneesti keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä perustuen opintojakson sisällön tietoperustaan.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa määritellä luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet, mutta rakenteiden nimeäminen latinaksi on vielä osittain epävarmaa. Hän osaa selittää rakenteiden välisisiä yhteyksiä ja merkityksiä liikkeen ja liikkumisen tuottamisessa asiayhteyksien ollessa vielä osittain haasteellista. Palpaation avulla opiskelija osaa eritellä ja vertailla erilaisten kudostyyppien rakenteellisia eroja, palpaatiosta saadun tiedon soveltaminen tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tarkastelussa on kuitenkin haastavaa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan ja perustelee valintojaan käyttäen hyväksi opintojakson sisällön tietoperustaa ja keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti määritellä ja selittää luuston, nivelten ja lihaksiston rakenteet sekä nimetä rakenteisiin liittyvät keskeiset termit latinaksi. Hän osaa tulkita, eriyttää ja tehdä itsenäisesti loogisia johtopäätöksiä rakenteiden merkityksestä liikkeen ja liikkumisen tuottamisessa. Palpaation avulla opiskelija osaa johdonmukaisesti eritellä ja vertailla erilaisten kudostyyppien rakenteellisia eroja ja merkityksiä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnassa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä tuottaa uusia näkökulmia käyttäen opintojakson sisällön tietoperustaa ja keskeisiä kurssiin liittyviä ammattikäsitteitä.