Siirry suoraan sisältöön

Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ56-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 16.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Teresa Garcia-Kaartinen
 • Paula Ovaska

Opetusryhmät

 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Intraoperatiivnen hoitotyö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Intraoperatiivnen hoitotyö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Intraoperatiivnen hoitotyö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 Intraoperatiivnen hoitotyö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 Hoitoelvytys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 Hoitoelvytys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 Hoitoelvytys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 Hoitoelvytys (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLABB1V
  Moduuli B1
 • HLPREH22SM
  Ensihoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Harjoitus R 1 Intraoperatiivnen hoitotyö
 • Harjoitus R 2 Intraoperatiivnen hoitotyö
 • Harjoitus R 3 Intraoperatiivnen hoitotyö
 • Harjoitus R 4 Intraoperatiivnen hoitotyö
 • Harjoitus R 1 Hoitoelvytys
 • Harjoitus R 2 Hoitoelvytys
 • Harjoitus R 3 Hoitoelvytys
 • Harjoitus R 4 Hoitoelvytys
 • Tentti 1
 • Näyttö 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ohjata sisätauti-kirurgista asiakasta hoitopolun eri vaiheissa
- toteuttaa ravitsemushoitoa ja –ohjausta moniammatillisesti
- tukea sisätauti-kirurgisen asiakkaan omahoitoa sairaanhoitajan vastaanottotyössä, kotihoidossa ja sähköisissä palveluissa
- toteuttaa ja perustella keskeiset hoitotyön toimenpiteet
- toteuttaa palliatiivista hoitotyötä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Seminaarit
Harjoitustunnit
Näytöt

Tiimi- ja Itsenäistä työskentelyä verkossa

Ajoitus ja läsnäolo

Osa opintojakson sisällöstä toteutuu verkko-opintoina ja osa lähiopetuksena.
Seminaareissa 80 % ja harjoitustunneilla 100 % läsnäolovelvoite.

Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaamisen näyttökoe
Sisätautien hoitotyön osaamisen YleSH-tietotesti
Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito YleSH-tietotesti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen:
Ahonen O. ym. 2019. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Karma ym., 2016: Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy.

Suositeltava:
Iivanainen A. & Syväoja, P. 2016. Hoida ja Kirjaa. Sanoma Pro Oy.

YleSH-materiaali

Uusintamahdollisuudet

Harjoitustunnit: Hyväksytty/hylätty
Seminaarit: Hyväksytty/hylätty


YleSHarviointi:
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaamisesta annetaan osaamisen näyttö: Hyväksytty/hylätty
Sisätautien tietotesti: Hyväksytty/hylätty
Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito tietotesti: Hyväksytty/hylätty

Oppimisympäristö

Moodle verkko-oppimisympäristö.
Digicampus
Lahden ja Lappeenrannan kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op = 135 h
Sisältää YleSH-tietotestit, jonka materiaaliin perehtyminen vie aikaa.

Sisältö

Intraoperatiivinen hoitotyö
Hoitoelvytys sairaalassa
Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10 op
Lääkehoito 5 op
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5 op
Hoitotyön perusosaaminen 5 op
Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op

Arviointimenetelmät

YleSH-testit
- sisätaudit tietotesti
- palliatiivinen hoitotyö ja saattohoidon tietotesti
- kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaamisen näyttökoe

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa
- ohjata perustellen sisätauti-kirurgista asiakasta hoitopolun eri vaiheissa
- toteuttaa ravitsemushoitoa ja –ohjausta moniammatillisesti
- tukea perustellen sisätauti-kirurgisen asiakkaan omahoitoa sairaanhoitajan vastaanottotyössä, kotihoidossa ja sähköisissä palveluissa
- toteuttaa ja perustella keskeiset hoitotyön toimenpiteet
- toteuttaa palliatiivista hoitotyötä