Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BU26-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

100 - 430

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Eija Viitala
 • Kati Nirkko
 • Sanna Nurmiainen

Ryhmät

 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti
 • HLTISOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lahti
 • HLPREH23K
  Ensihoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLPRSH23K
  Sairaanhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLPRSOS22S
  Sosionomikoulutus 22S Lappeenranta
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLTISH23KM
  Sairaanhoitajakoulutus 23KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
- kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
- kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
- määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu kokonaan verkossa, yht 5 op. Kyseessä on täysin itsenäisesti verkossa suoritettavasta kurssista, joka arvioi suoraan palautetut tehtävät.
Ahot- näyttö tenttiin ja muuhun Ahotointiin liittyvä ohjeistus löytyy moodlen alustalta kurssin avauduttua.

Ajoitus ja läsnäolo

23.1.2023. - 14.5.2023
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Opintojakso on mahdollisuus tehdä em. ajanjaksolla omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laaksonen H., Laitinen H. ja Hiilamo H. ( toim) 2020: Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestelmä, soveltuvin osin. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso on avoinna 23.1. - 14.5.2023.
Tutkintosäännön mukaiset uusinnat ovat ko alustalla mahdollisia kyseisellä aikavälillä tai seuraavalla toteutuksella.

Oppimisympäristö

Verkkotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op eli 135 h Verkko-/etäopiskelua. Kurssilla on osioita on 4, jossa jokaisessa on omat osa-testit. Pääset etenemään osion kerrallaan, kun opiskelija hyväksytysti tehnyt osa-testin. Kaikkien osioiden jälkeen avautuu koko kurssin sisältöön perustuva tentti, joka tulee hyväksytysti suorittaa, jotta saa kurssin suorituksen.
Kurssi vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä: materiaaleihin tutustuminen tehtävien toteuttamiseksi.

Sisältö

Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen

Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset

Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen

Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty
Aktiivinen osallistuminen, edellyttää mm. itsenäistä tiedonhakua.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija jättää tehtävät tekemättä tai ei täydennä niitä pyynnöstä, eikä läpäise tehtäviä hyväksytysti.