Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BU26-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

200 - 450

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Sari Kokkonen
 • Eija Viitala
 • Nina Hietaranta
 • Sanna Nurmiainen

Ryhmät

 • HLPREH22SM
  Ensihoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
 • HLTISH22SM
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM Lahti
 • HLPRSOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTISOS22KM
  Sosionomikoulutus 22KM Lahti
 • HLTISH22S
  Sairaanhoitajakoulutus 22S Lahti
 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRSH22SMH1
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 1 Lappeenranta
 • HLTISOS22KV
  Sosionomikoulutus 22KV Lahti
 • HLPRTH22SM
  Terveydenhoitajakoulutus 22SM Lappeenranta
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta
 • HLPRSH22SMH2
  Sairaanhoitajakoulutus 22SM 2 Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
- kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
- kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
- määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu kokonaan verkossa, yht 5 op. Kyseessä on täysin itsenäisesti verkossa suoritettavasta kurssista, joka arvioi suoraan palautetut tehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

29.8. - 27.11.2022
Opintojakso toteutetaan Moodlessa. Opintojakso on mahdollisuus tehdä em. ajanjaksolla omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laaksonen H., Laitinen H. ja Hiilamo H. ( toim) 2020: Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestelmä, soveltuvin osin. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojaksolla.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakso on avoinna 29.8. - 27.11.2022.
Tutkintosäännön mukaiset uusinnat ovat ko alustalla mahdollisia kyseisellä aikavälillä tai seuraavalla toteutuksella.

Oppimisympäristö

Verkkotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op eli 135 h Verkko-/etäopiskelua. Kurssilla on osioita on 4, jossa jokaisessa on omat osa-tentit. Pääset etenemään osion kerrallaan, kun opiskelija hyväksytysti tehnyt osa-tentin. Kaikkien osioiden jälkeen avautuu koko kurssin sisältöön perustuva tentti, joka tulee hyväksytysti suorittaa, jotta saa kurssin suorituksen.
Kurssi vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä: materiaaleihin tutustuminen tehtävien toteuttamiseksi.

Sisältö

Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen

Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset

Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen

Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty
Aktiivinen osallistuminen, edellyttää mm. itsenäistä tiedonhakua.
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija jättää tehtävät tekemättä tai ei täydennä niitä pyynnöstä, eikä läpäise tehtäviä hyväksytysti.