IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Aiemmat opinto-oppaat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (yamk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (YAMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (2015), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Syventävät ammattiopinnot 45 op, opinnäytetyö 30 op ja vapaasti valittavat opinnot 15 op.