Skip to main content

Indoor Environment (3 cr)

Code: KTE2335-3004

General information


Enrollment

01.07.2022 - 04.09.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Faculty of Technology (LAB)

Campus

Lappeenranta Campus

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Construction Engineering

Teachers

  • Leena Jormanainen

Scheduling groups

  • Luennot 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
  • Tentti 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

  • RAKR19
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, S2019, talonrakennustekniikka

Small groups

  • Luennot 1
  • Tentti 1

Learning outcomes

Opiskelija osaa selittää tärkeimmät kemialliset (VOC, haitta-aineet, kuidut ym.) ja mikrobiologiset (sienet ja bakteerit) sisäympäristötekijät ja niiden lähteet, mittaus- ja näytteenottomenetelmät. Opiskelija osaa arvioida epäpuhtauksien esiintymistä ja materiaalien emissioita erityyppisissä rakennuksissa sekä rakennus- ja rakenneosissa. Opiskelija osaa tulkita sisäympäristötekijöiden tutkimustuloksia epäpuhtauksien toimenpiderajojen ja rakenteiden toimivuuden kannalta.

Assessment scale

1-5