Skip to main content

Expert Communication Skills (4 cr)

Code: KS00BT59-3160

General information


Enrollment

01.07.2022 - 04.09.2022

Timing

01.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

4 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Faculty of Business and Hospitality Management (LAB)

Campus

E-campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

15 - 35

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Business and Logistics
  • Bachelor's Degree Programme in International Business

Teachers

  • Ruusa Einiö

Scheduling groups

  • Luennot 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

  • LLTIIB22S
    Bachelor's Degree Programme in International Business 22S Lahti
  • LLTILIL22SV

Small groups

  • Luennot 1

Learning outcomes

Proficiency level: C2

The student masters Finnish language as a mother tongue in all professional spoken and written communication situations.

Implementation and methods of teaching

Verkko-opetus.

Learning material and recommended literature

Opettajan Moodlessa jakama ja ilmoittama materiaali.

Learning environment

Zoom & Moodle

Student time use and work load

108 hours of work.

Contents

Oman opiskelu- ja ammattialan tekstejä ja viestintätilanteita. Opinnoissa ja työelämässä tarvittavien viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua.

Esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot (esim. palaverit, neuvottelut, kokoukset), palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen, opiskelussa ja ammatissa kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen, kielen- ja tekstinhuollon perusasiat, asiatyyli.

Additional information for students: previous knowledge etc._peppi

Kurssin taitotaso on C1–C2. Opintojakso kuuluu äidinkielen (suomi) pakollisiin viestintäopintoihin ja on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi.

Assessment criteria

Edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista oppimistilanteisiin sekä kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Assessment scale

1-5