Skip to main content

Urban Design and Public Services Design Studio (15 cr)

Code: AM00CM61-3002

General information


Enrollment

01.07.2022 - 04.09.2022

Timing

01.09.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

15 op

RDI portion

10 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Institute of Design and Fine Arts (LAB)

Campus

Lahti Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

15 - 30

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Service Design (2021, 2022, 2023)

Teachers

  • Sara Ikävalko
  • Milla Mäkinen
  • MI_opettaja_MUO, Muotoilu Virtuaaliopettaja (LAB)
  • Linda Vanni

Teacher in charge

Sara Ikävalko

Scheduling groups

  • Luennot 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

  • MLTIPAL21K

Small groups

  • Luennot 1

Learning outcomes

The student is able to
- recognize public organization's traditions, practices and decision-making in relation to design and development efforts
- perform development work within the changing operating environments of the public-sector
- function in their own professional role in a multidisciplinary team's work
- operate as an active consultant to support a projects management and leadership
- visualize and document the design work for the needs of different stakeholders
- utilize design thinking and design work in developing management, operations and organizations

Implementation and methods of teaching

Mitä?

• Kaupunkilaisten tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet. On etsittävä uudenlaisia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tuottaa palveluja joustavammin ja kohdennetummin.
• Kaupunkimuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden innovointia ja kehittämistä yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Kokeilut ja yhteiskehittäminen ovat tärkeä osa kehittämistä.
• Kaupunki- ja Palvelumuotoilun avulla saavutetaan laadukkaampi palveluja, tyytyväisempiä asiakkaita ja työntekijöitä sekä tehokkaampia prosesseja.

• Studio kasvattaa ymmärrystä yhteiskehittämisestä, kaupunki ja palvelumuotoilusta –ja kaupunkikehittämisen prosesseista. Lisäksi kirkastetaan, mitä konkreettista hyötyä muotoilusta kaupunkiorganisaatiossa voi olla.

• Studiossa on käytännönläheinen ote, teoreettisia kokonaisuuksia unohtamatta. Aihetta käsitellään esimerkkien keinoin, sekä käytännössä kehitetään aluekehityksen kokonaisuuksia kaupunkimuotoilun avulla.


Sisältö:

• Mitä on muotoiluajattelu? Miksi kaupunkeja ja yhteiskuntaa muotoillaan?
• Mitä on kaupunkimuotoilu ja mitesse eroaa palvelumuotoilusta ja mitä uutta se tuo kaupunkien kehittämiseen?
• Asiakas- ja ihmislähtöisyys
• Asiakaskokemuksen merkitys ja rakentaminen
• Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa julkisella sektorilla? Mitä hyötyjä se tuo?
• Miten muotoilua tehdään julkishallinnossa?
• Kaupunki - ja Palvelumuotoilun prosessi, työote ja menetelmiä
• KAupunki- ja Palvelumuotoilun hankinta
• Esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä julkisella sektorilla

Assessment scale

1-5