Siirry suoraan sisältöön

Kestävän muutoksen hallintaLaajuus (5 op)

Tunnus: LA00BQ20

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa ja kuvata poliittisten ja hallinnollisten järjestelmien merkitystä kaupunkikehityksen muutoksen hallinnassa
- arvioida toimintaympäristöä ja suunnitella soveltuvan strategian käytännön toteuttamisen
- havainnollistaa ja kuvata kaupunkikehittämisen ammattilaisten kasvavan merkityksen muutosagentteina ja sen asettamat henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

07.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, YAMK
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
Opetusryhmät
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY24KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 24KV Lahti
 • TLTIYTO23H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2023-2024, Teknologia, Lahti
Pienryhmät
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa ja kuvata poliittisten ja hallinnollisten järjestelmien merkitystä kaupunkikehityksen muutoksen hallinnassa
- arvioida toimintaympäristöä ja suunnitella soveltuvan strategian käytännön toteuttamisen
- havainnollistaa ja kuvata kaupunkikehittämisen ammattilaisten kasvavan merkityksen muutosagentteina ja sen asettamat henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - pakollinen. Ennakkotehtävän tekeminen on edellytys, jotta voi aloittaa kurssin.
4 x 4 h opetuskertaa Viimeinen lähikontaktipäivä verkossa projektitehtävän loppuesityksiä varten.
Loppuraportti - pakollinen

Huom! Yhteistoteutus Managing Urban Change -opintojakson kanssa (suomi+englanti)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kivi ry - Stone from Finland Association toimii projektitoimeksiantajana kurssilla

Uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Neljä lähiopetuspäivää (verkossa)
Virtuaalinen oppimisympäristö
Omatoiminen kaupunkiympäristön tarkkailu
Työelämäoppiminen

Sisältö

Kaupungistumisen moniulotteisuus ja siihen liittyvät haasteet
Muutokset kaupunkien toiminnoissa ja infrastruktuurissa kaupungistumisen myötä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön
Kaupunkien resurssitehokkuus
Yhdyskuntien sähköistyminen ja digitalisaatio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempia opiontoja aihepiiristä

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Kirjalliset tehtävät (ryhmä- ja yksilötehtävät) 40%
Kehittämisraporttit 60%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan tietojaan ja taitojaan, koska ei ole suorittanut kurssisuoritukseen liittyviä kaikkia tehtäviä tai ei ole saavuttanut minimipistemnäärää kurssin toteutusaikana.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä kaupungistumiseen liittyvän transformaation toimintojen ja infrastruktuurin perusteet
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa yhdistää digitalisaation peruideat kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa esittää perusteltuja ratkaisuja
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä sekä keskustella niistä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen ja osaa vertailla niitä kriittisesti
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista ja osaa valita soveltuvan menetelmän

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

24.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö
Opettaja
 • Anne-Marie Tuomala
Opetusryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TLTIYKKY23KV
  Kestävä kaupunkiympäristö (YAMK) 23KV Lahti
Pienryhmät
 • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa ja kuvata poliittisten ja hallinnollisten järjestelmien merkitystä kaupunkikehityksen muutoksen hallinnassa
- arvioida toimintaympäristöä ja suunnitella soveltuvan strategian käytännön toteuttamisen
- havainnollistaa ja kuvata kaupunkikehittämisen ammattilaisten kasvavan merkityksen muutosagentteina ja sen asettamat henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä - pakollinen.
4 x 4 h opetuskertaa Viimeinen lähikontaktipäivä verkossa projektitehtävän loppuesityksiä varten.
Loppuraportti - pakollinen

Huom! Yhteistoteutus Managing Urban Change -opintojakson kanssa (suomi+englanti)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Oppimisympäristö

Neljä lähiopetuspäivää (verkossa)
Virtuaalinen oppimisympäristö
Omatoiminen kaupunkiympäristön tarkkailu
Työelämäoppiminen

Sisältö

Kaupungistumisen moniulotteisuus ja siihen liittyvät haasteet
Muutokset kaupunkien toiminnoissa ja infrastruktuurissa kaupungistumisen myötä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön
Kaupunkien resurssitehokkuus
Yhdyskuntien sähköistyminen ja digitalisaatio

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei edellytetä aiempia opiontoja aihepiiristä

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä (hyväksytty/hylätty)
Kirjalliset tehtävät (ryhmä- ja yksilötehtävät) 40%
Kehittämisraporttit 60%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei pysty osoittamaan tietojaan ja taitojaan, koska ei ole suorittanut kurssisuoritukseen liittyviä kaikkia tehtäviä tai ei ole saavuttanut minimipistemnäärää kurssin toteutusaikana.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä kaupungistumiseen liittyvän transformaation toimintojen ja infrastruktuurin perusteet
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa yhdistää digitalisaation peruideat kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kuvata ja analysoida kriittisesti kaupungistumiseen liittyvän moniulotteisuuden ja haasteiden perusteet sekä tunnistaa konkreettisesti kaupunkiympäirstössä tapahtuvaa muutoskehitystä toimintoineen ja infrastruktuuriin liittyen
- osaa esittää perusteltuja ratkaisuja
- osaa selittää ilmastonmuutoksen vaikutuksen kaupungistumiseen ja tehdä case-vertailua
- osaa kuvata rseurssitehokkaiden kaupunkien perusperiaatteet ja esittää joitain ratkaiuja ja käytäntöjä sekä keskustella niistä
- osaa esittää digitalisaatiotapauksia kaupungistumiskehityksessä, ideoita ja käytäntöjä kaupunkikehityksen muutokseen ja osaa vertailla niitä kriittisesti
- soveltaa muutosjohtamisen periaatteita eri näkökulmista ja osaa valita soveltuvan menetelmän