Siirry suoraan sisältöön

OPETUSSUUNNITELMA - opiskelijan ja opettajan työväline


Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan oppijan osaamisen kehittymisen kuvausta kohti asiantuntijuutta. Opetussuunnitelma tekee oppimisprosessin näkyväksi ja ohjaa opintojen suunnittelua. Opetussuunnitelmassa kuvataan ko. koulutuksen rakenne ja eteneminen sekä osaamistavoitteet. Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen toteutussuunnitelmissa.

LAB-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja noudattavat eurooppalaista ja kansallista tutkintojen viitekehystä. Koulutukset rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen tutkinto.

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Päivätoteutuksessa opiskelijoilta edellytetään mahdollisuutta opiskella lähiopetuksessa ja –ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun voi kuulua verkko-opiskelua, yksin tai ryhmissä tehtäviä työelämä- ja muita projekteja, itsenäistä opiskelua yms.

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210 tai 240 opintopistettä. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 3,5 - 4 vuotta edellyttäen, että opiskelija suorittaa vuosittain noin 60 opintopistettä.

Lisätietoa AMK-tutkinnoista

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa voi opiskella joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu voi sisältää lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa ja se järjestetään eri koulutuksiin soveltuvalla tavalla.

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210 tai 240 opintopistettä. Monimuotototeutuksena tutkinnon suorittaa koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5 - 4 vuodessa.

Lisätietoa AMK-tutkinnoista

Ylempi AMK-tutkinto

LAB-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti laajalla opintotarjonnalla. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1 – 2,5 vuotta.

Lisätietoa YAMK-tutkinnoista

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella LAB-ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja iästäsi tai pohjakoulutuksestasi riippumatta.

Opinnot ovat avoimia kaikille, jotka haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan, lisätä tietojaan ja taitojaan, tutustua uuteen alaan tai joiden tavoitteena on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Lisää tietoa avoimesta AMKsta

Maahanmuuttajan valmentava koulutus

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset ja yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Lisätietoa korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta maahanmuuttajille

Exchange Students

LAB University of Applied Sciences offers studies for incoming exchange students in all faculties. Courses in this study guide are listed under the following categories:

  • Studies for all exchange students
  • Faculty of Business and Hospitality Management
  • Institute of Design and Fine Art
  • Faculty of Health Care and Social Services
  • Faculty of Technology

Exchange students are expected to complete 30 ECTS during the semester.

The majority of the courses are limited for the incoming exchange students of the specific faculty but there are some courses which are open also for the other exchange students. Studies for all incoming exchange students are language and culture courses as well as interdisciplinary courses. All courses for incoming exchange students are taught in English.

More information on Student Exchange at LAB

Kesäopinnot

Kesäopinnot ajoittuvat touko-elokuulle. LABin tarjoamille kesäopintojaksoille ilmoittaudutaan Pepissä, peppi.lab.fi. Lisää kesäopintoja löydät CampusOnline.fi:stä, https://campusonline.fi, joka kokoaa yhteen yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksot.

Tutkintoon sopivista opinnoista ja valinnoista voi tarvittaessa keskustella opettajatutorin kanssa.

Täydentävä osaaminen AMK ja YAMK

Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen tutkinto.

Tutkintoon sopivista opinnoista ja valinnoista voi tarvittaessa keskustella opettajatutorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Kieliopinnot

Lisätietoa kieli- ja viestintäopinnoista

Tarkastele koulutuksia opetuskielen mukaan