Siirry suoraan sisältöön

OPETUSSUUNNITELMA - opiskelijan ja opettajan työväline


Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan oppijan osaamisen kehittymisen kuvausta kohti asiantuntijuutta. Opetussuunnitelma tekee oppimisprosessin näkyväksi ja ohjaa opintojen suunnittelua. Opetussuunnitelmassa kuvataan ko. koulutuksen rakenne ja eteneminen sekä osaamistavoitteet. Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen toteutussuunnitelmissa.

LAB-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja noudattavat eurooppalaista ja kansallista tutkintojen viitekehystä. Koulutukset rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen tutkinto.