Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen materiaalitehokkuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP46-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

14.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

 • Jussi Kuusela
 • Sakari Autio

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuvata yleisimpiä materiaalien teollisia kierrätysprosesseja ja niiden teknisiä ratkaisuja
- nimetä kierrätysalan keskeiset toimijat ja tunnistaa ajankohtaiset kehitysalueet
- esittää materiaalitehokkuuden kehittämisen perusratkaisut ja käytännöt
- kuvata materiaalikatselmoinnin pääperiaatteet
- laatia materiaalivirta-analyysin
- tunnistaa teollisten symbioosien ja materiaalikierrätyksen merkityksen ja käytännöt osana kiertotaloutta

Toteutus: Verkkoluennot, kurssitehtävät ja tentti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on saatavilla Moodlessa ja internetissä ja se määritellään kurssin kuluessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Viahtoehtoisista suoritustavoista sovitaan opettajien kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin uusintatentti järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2023.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu kurssitehtäviin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Puutteelliset suoritukset kurssitehtävissä tai tentissä. Rajatapauksissa painotetaan tentin arvosanaa.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Heikot suoritukset kurssitehtävissä, tenttiarvio 1-2.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Erinomaiset ja aikataulussa palautetut kurssitehtävien suoritukset ja kiitettävä tenttiarvosana.