IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Aiemmat opinto-oppaat > Ylempi amk-tutkinto > Muotoilun ja media-alan koulutus (yamk) (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Muotoilun ja media-alan koulutus (YAMK) (2015), Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Opintojen rakenne

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän asiantuntijuuden ja osaamisen perustan. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.