IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot (amk) sosiaali- ja terveysalalla 2016-2017

Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot (AMK) Sosiaali- ja terveysalalla 2016-2017

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Wellbeing for All 5
 
     
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
 
     
Englannin kielen valmentavat opinnot 3
 
     
Finnish (Professional Finnish 1) 5
 
     
Finnish (Professional Finnish 2) 5
 
     
Finnish (equivalent to Swedish language course) 3
 
     
Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus työelämässä 5
 
     
Potilaan kliininen tutkiminen 5
 
     
Projektityöskentely 5
 
     
Promoting youth wellbeing – a holistic approach 15
 
     
Seksuaaliterveys 5
 
     
Terveysliikunta osaksi arkea 5
 
     
TULES-asiakas terveydenhuollossa 5
 
     
Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5
 
     
Itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot menestyvän tiimin rakentamisessa 5
 
     
Vapaaehtoistoiminta 5
 
     
Ammatti-identiteetti / johtaminen 1
 
     
Simulaatio, HYPS, Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen S16 2
 
     
Simulaatio, ELVA, Lasten ja nuorten hoitotyö, S 16 1
 
     
Simulaatio, HAKU, Akuuttihoitotyö, S16 1
 
     
Simulaatio, HYPE 2, S 16 2
 
     
Simulaatio, HAKU Mielenterveys, S 16 1
 
     
Simulaatio, ELVA Äitiyshuolto , S 16 1
 
     
Simulaatio,Valmistumiseen liittyvä näyttö, S 16 1
 
     
Sairaanhoitajan ammatti identiteetti 5 1
 
     
Suomen kielen intensiivikurssi 4
 
     
Luontomatkailun tuotteistaminen ja monikanavainen viestintä 5
 
     
Promoting Youth wellbeing-being - best European practicies 5
 
     
Sairaanhoitajan ammatti identiteetti 5 1
 
     
110109136.3336.3336.330.330.330.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 110109136.3336.3336.330.330.330.33

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.