IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (amk), sosiaali- ja terveysalan tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (AMK), Sosiaali- ja terveysalan tarjonta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Sosiaali- ja terveysalan tarjonta
                 
Sosiaali- ja terveysalan uudistava asiantuntijuus
                 
Uudistava asiantuntijuus 1 5
Uudistava asiantuntijuus 2 5                  
Uudistava asiantuntijuus 3 5                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistavan asiantuntijuuden harjoittelu
                 
Kehittäjänä omassa työssä 1 5
 
     
Kehittäjänä omassa työssä 2 5                  
Kehittäjänä omassa työssä 3 5                  
Promoting Youth Wellbeing
                 
Constructors of Youth Wellbeing 5                  
Promoting youth wellbeing – towards holistic and multiprofessional approach 10                  
Tutorointi
                 
Taitopajatutorointi 5
Simulaatiotutorointi 5
 
     
Sosiaalista osallisuutta vahvistava metodinen osaaminen
                 
Sosiaalipedagogisen työn metodisuus 5
 
     
Narratiivinen kuvatyöskentely 5
 
     
Draamatyöskentely 5
 
     
Teknologian uudet mahdollisuudet terveysliikunnassa
                 
Terveysliikuntasuositukset ja ennaltaehkäisy TULE-sairauksissa 5
 
     
Älykkäät terveysliikunnan ja ohjaamisen ratkaisut 5
 
     
Digitaalisuus kävelyn, lihasvoimaharjoittelun ja motorisen kontrollin harjoittamisessa 5
 
     
Love and Care
                 
Seksuaaliterveys 5
 
     
Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5
 
     
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5
 
     
Professional Finnish
                 
Professional Finnish 1 5
 
     
Professional Finnish 2 5
 
     
Professional Finnish 3 5
 
     
Finnish 3                  
Basics of Professional Finnish 5
Simulaatiot / Simulations
                 
Simulation for graduating nurse students 1
 
     
Simulation, Good care in acute care 1
 
     
Harjoittelu, Maternity 1                  
Simulation, Competence in children and adolescent care 1
 
     
Simulation, Competence in mental health and substance abuse work 1                  
Simulation, Competence in good chronic nursing care 1                  
Simulaatio, Haku: Akuutti hoitotyö 1
 
     
Simulaatio, Lanu: Lasten ja nuorten hoitotyö 1
 
     
Simulaatio, Valmistuville 1
 
     
Harjoittelu, Äitiyshuolto 1
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Elämäntapaohjaus 5
 
     
Lääketieteen opinnot 5
 
     
Laajavastuinen hoitotyö 5
 
     
Potilaan kliininen tutkiminen 5
 
     
Patient’s Clinical Examination 5
 
     
Päihdetyö - Puheeksioton perusteet ja lasinen lapsuus 5
 
     
Turvallinen lääkehoito, sosionomiopiskelijat 3                  
Asumissosiaalinen työ 5
 
     
Sairaan lapsen hoitotyön ja perhehoitotyön täydentävät opinnot 5
 
     
Kriisityö 5
 
     
Creative Interaction with Individuals Living with Dementia 5
 
     
Kuntosaliohjauksen perusteet erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle 2                  
PALOMA- Pakolaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseksi edistäminen 5                  
Evidence-Based Practice in Social and Health Care 5
 
     
Hoitoalan kirjallinen viestintä 3
 
     
Teknologia- ja innovaatio-osaaminen 5
 
     
Maahanmuuttajien mielenterveys (Paloma) 5
 
     
Tehohoitotyön perusteet 5
 
     
Palliatiivisen potilaan oire- ja kivunhoito 5
 
     
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
 
     
180.6712555.6741.6741.6741.6718.5618.5618.56
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 180.6712555.6741.6741.6741.6718.5618.5618.56

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan tarjonta