IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (amk), sosiaali- ja terveysalan tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK), Sosiaali- ja terveysalan tarjonta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Sosiaali- ja terveysalan tarjonta
                 
Sosiaali- ja terveysalan uudistava asiantuntijuus
                 
Uudistava asiantuntijuus 1 5
Uudistava asiantuntijuus 2 5                  
Uudistava asiantuntijuus 3 5                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistavan asiantuntijuuden harjoittelu
                 
Kehittäjänä omassa työssä 1 5
Kehittäjänä omassa työssä 2 5
 
     
Kehittäjänä omassa työssä 3 5
 
     
Promoting Youth Wellbeing
                 
Constructors of Youth Wellbeing 5
 
     
Promoting youth wellbeing – towards holistic and multiprofessional approach 10
 
     
Tutorointi
                 
Taitopajatutorointi 5
Simulaatiotutorointi 5
Sosiaalista osallisuutta vahvistava metodinen osaaminen
                 
Sosiaalipedagogisen työn metodisuus 5
 
     
Narratiivinen kuvatyöskentely 5
 
     
Draamatyöskentely 5
 
     
Teknologian uudet mahdollisuudet terveysliikunnassa
                 
Terveysliikuntasuositukset ja ennaltaehkäisy TULE-sairauksissa 5
 
     
Älykkäät terveysliikunnan ja ohjaamisen ratkaisut 5
 
     
Digitaalisuus kävelyn, lihasvoimaharjoittelun ja motorisen kontrollin harjoittamisessa 5
 
     
Love and Care
                 
Seksuaaliterveys 5
Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5
 
     
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5
Professional Finnish
                 
Professional Finnish 1 5
 
     
Professional Finnish 2 5
 
     
Professional Finnish 3 5
 
     
Finnish 3                  
Basics of Professional Finnish 5
Simulaatiot / Simulations
                 
Simulation for graduating nurse students 1
 
     
Simulation, Good care in acute care 1
 
     
Harjoittelu, Maternity 1                  
Simulation, Competence in children and adolescent care 1
 
     
Simulation, Competence in mental health and substance abuse work 1                  
Simulation, Competence in good chronic nursing care 1                  
Simulaatio, Haku: Akuutti hoitotyö 1
 
     
Simulaatio, Lanu: Lasten ja nuorten hoitotyö 1
 
     
Simulaatio, Valmistuville 1
 
     
Harjoittelu, Äitiyshuolto 1
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Elämäntapaohjaus 5
Lääketieteen opinnot 5
Laajavastuinen hoitotyö 5
 
     
Potilaan kliininen tutkiminen 5
Patient’s Clinical Examination 5
Turvallinen lääkehoito, sosionomikoulutus 2                  
Päihdetyö - Puheeksioton perusteet ja lasinen lapsuus 5
Asumissosiaalinen työ 5
 
     
Sairaan lapsen hoitotyön ja perhehoitotyön täydentävät opinnot 5
 
     
Työkaluja elintapavalmennukseen 3
 
     
Kriisityö 5
 
     
Manuaalisen terapian syventäminen 5
 
     
Digi virtaa sosiaali- ja terveysalan palveluihin 5
 
     
Luonto kaikille -projekti 3
 
     
Kansainvälinen skype-projekti 1
 
     
197.5865132.5821.6721.6721.6744.1944.1944.19
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 197.5865132.5821.6721.6721.6744.1944.1944.19

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan tarjonta