IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (amk), muotoiluinstituutin tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK), Muotoiluinstituutin tarjonta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin monialainen tarjonta
                 
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Projektityöskentely - TAJUMO 5
 
     
Projektityöskentely - REHOME 5
 
     
Projektityöskentely - PALMA 5
 
     
Projektityöskentely - KUPARI 5
 
     
Projektityöskentely - Puusta pidemmälle 5
 
     
Projektityöskentely - Culture Tourism for City Breakers CTC 5
 
     
Projektityöskentely - Muotsikan toimisto 5
 
     
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
3503500011.711.711.7
Muotoiluinstituutin tarjonta
                 
Taiteen perusopinnot
                 
Ihminen mittakaavassa 5
Plastinen sommittelu 5
Kokeellinen taidetyöpaja 5
Suunnittelun konseptityö
                 
Konseptin suunnittelu 5                  
Konseptitaide 5                  
Luova suunnittelutyö 2
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 2 5
 
     
Muotoilijan studiotyöskentely 5
 
     
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Graafisen viestinnän historia 5
 
     
Valokuvan historia 5
 
     
Kuva ja teoria 5
 
     
Kuva ja käyttäjä 5
 
     
Painokangassuunnittelu
                 
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5
 
     
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5                  
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                 
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
                 
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5                  
CAD-työskentely 5                  
Projektityöskentely 1 5                  
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
                 
Esitystekninen piirtäminen 5                  
CAD, 3D ja visualisointi 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
                 
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5                  
CADin edistynyt käyttö 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio
                 
Puu- ja biomateriaalistudio 1 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 2 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 3 5
 
     
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Pakkausmuotoilun perusteet 5
 
     
Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä 5
 
     
Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja 5
 
     
Pakkausgrafiikka ja painatusprosesi 5
 
     
Näyttelysuunnittelu
                 
Näyttelyarkkitehtuuri 5
 
     
Näyttelysuunnittelu ja viestintä 5
 
     
Kokemuksellinen näyttelysuunnittelu 5
 
     
Studiovalokuvaus ja digitaalinen kuvatuotanto
                 
Studiovalokuvaus 7
 
     
Digitaalinen kuvatuotanto 5
 
     
Digitaalinen tulostus 3
 
     
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuva-analyysi 5
 
     
Arkkitehtuurikuvaus 5
 
     
Muotikuvaus 5
 
     
Kontaktikuvauksen työpaja 5
 
     
Valokuvanäyttely 5
 
     
Visuaalinen journalismi
                 
Kuvajournalismin historia ja teoria 5
 
     
Journalistinen video 5                  
Journalistinen työpaja 5                  
Kuvitettu kerronta
                 
Luova kirjoittaminen 5                  
Kuvitettu kirja 5                  
Kirjasuunnittelu 5                  
Curious Creativity
                 
Experimental Publication Design 5
 
     
Off the Wall - Liberating Comics from the Book 5
 
     
The Urban Environment as a Playground for the Designer 5
 
     
UI/IXD ja uudet alustat
                 
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5                  
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5                  
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5                  
Game Design
                 
Game Design 4
 
     
Game Analysis and Theory 3
 
     
Game Concept Design 4
 
     
Game Development Workshop 4
 
     
3D Animation
                 
3D animation tools 5
 
     
3D animation project 5
 
     
Animation and 3D for games 5
 
     
Muotoilupiirtäminen
                 
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Esitystekninen piirtäminen 5
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Syventävä CAD
                 
CAD-työskentely 5
 
     
CAD, 3D ja visualisointi 5
 
     
CADin edistynyt käyttö 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
                 
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Tuotegrafiikka 5
 
     
Informaatiomuotoiluprojekti 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
                 
Informaatiomuotoilu 5                  
Opastejärjestelmien suunnittelu ja arviointi 5                  
Informaatiomuotoiluprojekti 5                  
Visuaaliset ohjelmistotyökalut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuvankäsittelyohjelmisto Adobe Photoshop 5
 
     
Taitto-ohjelmisto Adobe InDesign 5
 
     
Grafiikkaohjelmisto Adobe Illustrator 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Designer's Survival Kit - henkilöbrändin rakentamisesta neuvottelutaitoihin 5
 
     
Studia generalia -luentosarja 3
Lukupiiri sekä messu- ja näyttelykäynnit 2
 
     
Sarjakuvan visuaaliset tyylit ja tekniikat 5
 
     
Kilpailu 5                  
Näyttely 5                  
27591.5183.530.530.530.561.1761.1761.17
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3503500011.711.711.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK)

Muotoiluinstituutin tarjonta