IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (amk), lamkin monialainen tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK), LAMKin monialainen tarjonta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin monialainen tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15
 
     
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys 5
 
     
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5
 
     
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5
 
     
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15
 
     
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15
 
     
Startup Activities
                 
NY Start Up 10
 
     
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5
 
     
Tapahtumaprojekti 1 10
 
     
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5                  
Tapahtumaprojekti 2 10                  
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5
 
     
Tapahtumaprojekti 3 10
 
     
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Projektityöskentely - Digivalmistus 5
 
     
Projektityöskentely - DuuniExpo 5
 
     
Energia- ja ympäristöteknologian soveltavat projektit 5
 
     
Projektityöskentely - Kiemura 5
 
     
Yhdyskuntasuunnittelun soveltavat projektit 5
 
     
Projektityöskentely - IWAMA, Waste water technologies 5
 
     
Projektityöskentely - TAJUMO 5
 
     
Projektityöskentely - REHOME 5
 
     
Projektityöskentely - PALMA 5
 
     
Projektityöskentely - KUPARI 5
 
     
Projektityöskentely - Puusta pidemmälle 5
 
     
Projektityöskentely - Culture Tourism for City Breakers CTC 5
 
     
Projektityöskentely - Muotsikan toimisto 5
 
     
Projektityöskentely - Campus Guide 5                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5
 
     
Projektityöskentely 2 5
 
     
Projektityöskentely 3 5
 
     
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3
 
     
Ruotsin perusteet 3
 
     
Suomen perusteet 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                  
Finnish for Foreigners 1 3                  
Sähkötekniikan perusteet 3                  
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10                  
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3                  
Peer Tutoring 3                  
Kv-tutorointi 3                  
International tutoring 3                  
Vastuututorointi 2                  
Head Tutoring 2                  
Tipsit –vertaistukitoiminta 3                  
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5                  
LAMKPromo 5
 
     
Palvelujen kehittämisprojekti 5
 
     
Project for developing services 5
 
     
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5
 
     
Multicultural Teamwork and Leadership 5
 
     
Intercultural Competence Training 5
 
     
International intensive week 5
 
     
Winter School / Circular economy and Life cycle thinking 5
 
     
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5
 
     
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5
 
     
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3                  
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5                  
Syventävät tutkimusmenetelmät 5                  
Advanced Research Methods 5                  
Työnhakijana verkossa 5
 
     
Sportfolio-opinnot
                 
Sportfolio-opinnot 1 5
Sportfolio-opinnot 2 5
Sportfolio-opinnot 3 5
271143.5127.547.847.847.842.542.542.5
Tekniikan alan tarjonta
                 
Mekaniikka ja automaatio 5
                 
Valmistussolun automaatio 3                  
Simulointi 4                  
Mallinnus 3                  
Robottisovellukset 5                  
Mekaniikka ja automaatio 6
                 
Materiaalit ja mitoitus 5
 
     
Optimaalinen mallinnus 5
 
     
Nivelmekanismien dynamiikka 5
 
     
15015000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 271143.5127.547.847.847.842.542.542.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK)

LAMKin monialainen tarjonta