IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (amk), koko tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2018-2019 (AMK), Koko tarjonta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin monialainen tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15
 
     
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5
 
     
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5
 
     
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5
 
     
Kiertotalousväylä II
                 
Vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys 5
 
     
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5
 
     
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5
 
     
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10
 
     
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5
 
     
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15
 
     
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
Startup Activities
                 
NY Start Up 10
 
     
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5
 
     
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5                  
Tapahtumaprojekti 1 10                  
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5
 
     
Tapahtumaprojekti 2 10
 
     
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Projektityöskentely - Digivalmistus 5
 
     
Projektityöskentely - DuuniExpo 5
 
     
Energia- ja ympäristöteknologian soveltavat projektit 5
 
     
Projektityöskentely - Kiemura 5
 
     
Yhdyskuntasuunnittelun soveltavat projektit 5
 
     
Projektityöskentely - IWAMA, Waste water technologies 5
 
     
Projektityöskentely - TAJUMO 5
 
     
Projektityöskentely - REHOME 5
 
     
Projektityöskentely - PALMA 5
 
     
Projektityöskentely - KUPARI 5
 
     
Projektityöskentely - Puusta pidemmälle 5
 
     
Projektityöskentely - Culture Tourism for City Breakers CTC 5
 
     
Projektityöskentely - Muotsikan toimisto 5
 
     
Projektityöskentely - Campus Guide 5
 
     
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5
 
     
Projektityöskentely 2 5
 
     
Projektityöskentely 3 5
 
     
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5
 
     
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3
 
     
Ruotsin perusteet 3
 
     
Suomen perusteet 3
 
     
Tekniikan matematiikan perusteet 3
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
 
     
Finnish for Foreigners 1 3
 
     
Sähkötekniikan perusteet 3
 
     
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3
Peer Tutoring 3
 
     
Kv-tutorointi 3
 
     
International tutoring 3
Vastuututorointi 2
 
     
Head Tutoring 2
 
     
Tipsit –vertaistukitoiminta 3
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5
 
     
LAMKPromo 5
 
     
Palvelujen kehittämisprojekti 5
Project for developing services 5
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5
 
     
Multicultural Teamwork and Leadership 5
 
     
Intercultural Competence Training 5
 
     
International intensive week 5
 
     
Winter School / Circular economy and Life cycle thinking 5
 
     
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3
 
     
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5
 
     
Syventävät tutkimusmenetelmät 5
 
     
Advanced Research Methods 5
 
     
Työnhakijana verkossa 5
 
     
Sportfolio-opinnot
                 
Sportfolio-opinnot 1 5                  
Sportfolio-opinnot 2 5                  
Sportfolio-opinnot 3 5                  
31182.5228.527.527.527.576.276.276.2
Liiketalouden ja matkailun alan tarjonta
                 
Johtaminen ja työyhteisön toiminta
                 
Työyhteisötaidot 5
 
     
Esimiehen työkalupakki 5                  
Työsuhdeasiat 5
 
     
Ihmiset - menestyksen tekijät
                 
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5
 
     
Moninaisuus organisaation voimavarana 5
 
     
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                  
Strateginen johtaminen
                 
Johtamisen trendit 5                  
Strateginen johtaminen 10
 
     
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 5
 
     
Tilinpäätöksen laadinta 5
 
     
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5
 
     
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu
                 
Arvonlisäverotus 5                  
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5                  
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5
 
     
Johdon laskentatoimi
                 
Talouden suunnittelu ja seuranta 5
 
     
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5
 
     
Laskentatoimi liiketoiminnan tukena 5                  
Rahoitus- ja sijoitustoiminta
                 
Finanssimarkkinat 5
 
     
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5
 
     
Rahoitusriskien hallinta 5
 
     
Financial Management
                 
Management Accounting 5
 
     
Corporate Finance 5
 
     
Financial Planning 5                  
Digital Marketing
                 
Digital Marketing 15
 
     
Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen
                 
Asiakassuhteen johtaminen 5
 
     
Asiakaskokemus 5
 
     
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
 
     
Kaupan ketjuliiketoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                  
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                  
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                  
Brändin rakentaminen ja lanseeraus
                 
Brändin rakentaminen 10
 
     
Viestintämateriaalin tuottaminen 5
 
     
Kansainväliset logistiikkapalvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuljetukset ja huolinta 5                  
Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö 5                  
Asiakassuhteen johtaminen 5
 
     
Asiakaskokemus 5
 
     
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
 
     
Toimitusverkoston kehittäminen
                 
Toimitusverkoston kehittämisen työkalut 5
 
     
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5
 
     
Lean-ajattelu ja optimointi 5                  
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                  
Julkiset hankinnat 5                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5
 
     
International Supply Chain Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Procurement & Production Operations Management and Development 10                  
Distribution Management and Development 10
 
     
Current and Future Trends of Supply Chain 5
 
     
Supply Web Development
                 
Toolkit for Supply Chain Development 5                  
SAP ERP Systems 5                  
Supply Chain Optimisation and Lean Thinking 5                  
Kaupallistamisosaaminen
                 
Palvelun konseptointi 5                  
Massaräätälöinti ja käyttäjälähtöisyys 5                  
Differointi - kilpailuetua erilaistamalla 5                  
Palveluosaaminen
                 
Palvelukonseptit 5                  
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5                  
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen 5                  
Palveluiden mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Julkisen sektorin palveluprosessit 5
 
     
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5
 
     
Digitaaliset palvelut teollisuudessa 5
 
     
Hyvinvointilogistiikka 5                  
Leisure and Well-Being Services
                 
International Tourism and Leisure Industry 5                  
Leisure in Rural Areas 5                  
User-Orientation in Leisure and Well-Being Experiences 5                  
Ohjelmistoliiketoiminta
                 
Ohjelmistokehitys 5                  
Ohjelmiston tuotteistus 5                  
Ohjelmistoalan liiketoimintaympäristö 5                  
Liiketoimintatiedon hyödyntäminen
                 
Datan kerääminen ja mittaaminen 5
 
     
Data-analytiikka 5
 
     
Toimistosovellusten tehokäyttö 5
 
     
Competitive Edge through Information Systems
                 
Digital Strategy 5
 
     
Enterprise Architecture 5
 
     
Software Procurement and Deployment 5
 
     
Getting the Most from Online Business
                 
Online Business 5                  
Online Store Solutions 5                  
Setting up and Developing an Online Store 5                  
Customer Experience Development
                 
Customer Experience 5                  
Measuring Customer Experience 5                  
Future Customer Paths 5                  
IT Project
                 
Project Communication and Reporting 5                  
Real-Life IT Project and Practices 10                  
English Business Communication
                 
English in Professional Contexts 5
 
     
Techniques and Tools for Writing 5
 
     
Persuasive Communication 5
 
     
Ruotsin kielen urapolku
                 
Työelämän ruotsia 5
 
     
Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä 5
 
     
Rohkeasti ruotsiksi 5                  
Saksan kielen urapolku
                 
Saksan perusteiden kertauskurssi 5
Työelämän saksaa 1 5
Työelämän Saksaa 2 5
 
     
Venäjän kielen urapolku
                 
Venäjän alkeet 1 5
Venäjän alkeet 2 5
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5
Ranskan kielen urapolku
                 
Ranskan alkeet 1 5
Ranskan alkeet 2 5
 
     
Työelämän ranskaa 5
 
     
Espanjan kielen urapolku
                 
Espanjan alkeet 1 5
Espanjan alkeet 2 5
Työelämän espanjaa 5
Market Area Orientation and Sales
                 
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5
 
     
Breaking into Asian Markets 5                  
Fundamentals of Professional Selling 5                  
International Business Operations
                 
Internationalisation Process 5
 
     
International Economics 5
 
     
International Marketing 5
 
     
Specialisation Studies
                 
NIBS Case Competition, International Business Strategy 5
 
     
Ethics, Environment and Business 5
 
     
GetEmployed - Työllisty! 5                  
Esiintymis- ja tekstitaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Vaikuttava esiintyminen 5                  
Tekstit julkaisukuntoon 5                  
Finnish for Foreigners 2-4
                 
Finnish for Foreigners 2 5
Finnish for Foreigners 3 5
Finnish for Foreigners 4 5
 
     
Kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija
                 
Kiinteistövälityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kiinteistövälitysala 5                  
Kiinteistövälityksen juridiikka 5                  
Kiinteistöjen tekniset ominaisuudet 5                  
Kiinteistönvälitys ja -kauppa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kohteen ja välityspalveluiden markkinointi 4
 
     
Kiinteistön kauppa 4
 
     
Asunto-osakkeen kauppa 4
 
     
Valmistautuminen LKV kokeeseen 3
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Pk-yrityksen digitaalinen markkinointi
                 
Pk-yrityksen digitaalinen markkinointi 15                  
Applications
                 
Object Oriented Programming 5                  
Data Storages 5                  
Applications Project 5                  
42035070116.7116.7116.723.323.323.3
Muotoiluinstituutin tarjonta
                 
Taiteen perusopinnot
                 
Ihminen mittakaavassa 5
Plastinen sommittelu 5
Kokeellinen taidetyöpaja 5
Suunnittelun konseptityö
                 
Konseptin suunnittelu 5
 
     
Konseptitaide 5
 
     
Luova suunnittelutyö 2
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5
 
     
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 2 5
 
     
Muotoilijan studiotyöskentely 5
 
     
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Graafisen viestinnän historia 5
 
     
Valokuvan historia 5
 
     
Kuva ja teoria 5
 
     
Kuva ja käyttäjä 5
 
     
Painokangassuunnittelu
                 
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5
 
     
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5                  
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                 
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
                 
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5                  
CAD-työskentely 5                  
Projektityöskentely 1 5                  
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
                 
Esitystekninen piirtäminen 5