IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (amk), tekniikan ala

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK), Tekniikan ala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteisten moduulien tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15                  
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Energiatehokkuus ja kestävä tuotekehitys 5                  
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5                  
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
Startup Activities
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5                  
Tapahtumaprojekti 1 10                  
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5                  
Tapahtumaprojekti 2 10                  
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3                  
Ruotsin perusteet 3                  
Suomen perusteet 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                  
Finnish for Foreigners 1 3                  
Sähkötekniikan perusteet 3                  
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10                  
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3                  
Peer Tutoring 3                  
Kv-tutorointi 3                  
International tutoring 3                  
Vastuututorointi 2                  
Head Tutoring 2                  
Tipsit –vertaistukitoiminta 3                  
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5                  
LAMKPromo 5                  
Palvelujen kehittämisprojekti 5                  
Project for developing services 5                  
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5                  
Multicultural Teamwork and Leadership 5                  
Intercultural Competence Training 5                  
International intensive week 5                  
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3                  
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5                  
Syventävät tutkimusmenetelmät 5                  
Advanced Research Methods 5                  
Työnhakijana verkossa 5                  
000000000
Tekniikan alan moduulien tarjonta
                 
Environmental Projects
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Environmental Project 1 5                  
Environmental Project 2 5                  
Environmental Project 3 5                  
Environmental Technologies
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Environmental Technologies 1 5                  
Environmental Technologies 2 5                  
Environmental technologies 3 5                  
Mekaniikka ja automaatio 5
                 
Nivelmekanismien dynamiikka 5                  
Simulointi 4                  
Mallinnus 3                  
Robottisovellukset 5                  
Mekaniikka ja automaatio 6
                 
Materiaalit ja mitoitus 5                  
Optimaalinen mallinnus 5                  
Valmistussolun automaatio 3                  
Projekti 3
                 
Projektityö 3 10                  
Applications of Plastics Materials
                 
Environmental Issues of Plastics 5                  
Product Designing and Applications for Plastic Materials 5                  
Materials Engineering Project 5                  
Web Development
                 
Server-Side Programming 4                  
Browser as a Platform 4                  
Web Frameworks 3                  
Web Workshop 4                  
Mobile Games
                 
Programming Mobile Smart Devices 4                  
Game Engines and Algorithms 4                  
Cloud Computing and Document Databases 3                  
Smart Devices Workshop 4                  
Virtualization and Cloud Services
                 
Virtualization Technologies 5                  
Administering Servers and Services 5                  
Cloud Services Workshop 5                  
Internet of Things (IoT)
                 
IoT and Network Technologies 5                  
IoT Security and Network Management 5                  
IoT Workshop 5                  
Production of Digital Material
                 
Digital Material 5                  
WWW Multimedia 5                  
Visualization Workshop 5                  
Game Development
                 
Game Design 4                  
Game Programming Advanced Course 4                  
Game Programming Mathematics and Physics 3                  
Game Development Workshop 4                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Kampusradiotoiminnan perusteet 3
 
     
PEETS (Promoting Excellence in Employability and Transversal Skills) 5
 
         
Circular Economy course week 3
 
     
Saha-Trainee 15                  
1165222005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK)

Tekniikan ala