IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (amk), muotoiluinstituutti

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK), Muotoiluinstituutti

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteisten moduulien tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15                  
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Energiatehokkuus ja kestävä tuotekehitys 5                  
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5                  
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
Startup Activities
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5                  
Tapahtumaprojekti 1 10                  
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5                  
Tapahtumaprojekti 2 10                  
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3                  
Ruotsin perusteet 3                  
Suomen perusteet 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                  
Finnish for Foreigners 1 3                  
Sähkötekniikan perusteet 3                  
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10                  
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3                  
Peer Tutoring 3                  
Kv-tutorointi 3                  
International tutoring 3                  
Vastuututorointi 2                  
Head Tutoring 2                  
Tipsit –vertaistukitoiminta 3                  
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5                  
LAMKPromo 5                  
Palvelujen kehittämisprojekti 5                  
Project for developing services 5                  
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5                  
Multicultural Teamwork and Leadership 5                  
Intercultural Competence Training 5                  
International intensive week 5                  
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3                  
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5                  
Syventävät tutkimusmenetelmät 5                  
Advanced Research Methods 5                  
Työnhakijana verkossa 5                  
000000000
Muotoiluinstituutin moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Kilpailu 5
Näyttely 5
Taiteen perusopinnot
                 
Ihminen mittakaavassa 5
 
     
Plastinen sommittelu 5
 
     
Kokeellinen taidetyöpaja 5
 
     
Suunnittelun konseptityö
                 
Konseptin suunnittelu 5                  
Konseptitaide 5                  
Luova suunnittelutyö 2
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5
 
     
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 2 5
Muotoilijan studiotyöskentely 5
 
     
Kuva-analyysi ja kuvajournalismi
                 
Kuva ja teoria 5                  
Kuvien tulkinta ja käyttäjäkokemus 6                  
Kuvajournalismin historia 4                  
Painokangassuunnittelu
                 
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5                  
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5                  
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                 
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio
                 
Puu- ja biomateriaalistudio 1 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio 2 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio 3 5                  
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
                 
Pakkausmuotoilun perusteet 5
 
     
Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja 5
 
     
Pakkausgrafiikka ja painatusprosesi 5
 
     
Curious Creativity
                 
Experimental Publication Design 5                  
Off the Wall - Liberating Comics from the Book 5                  
The Urban Environment as a Playground for the Designer 5                  
Studiovalokuvaus ja digitaalinen kuvatuotanto
                 
Studiovalokuvaus 7
 
     
Digitaalinen kuvatuotanto 5                  
Digitaalinen tulostus 3
 
     
Game Design
                 
Game Design 4
 
     
Game Analysis and Theory 3
 
     
Game Concept Design 4
 
     
Game Development Workshop 4
 
     
3D Animation
                 
3D animation tools 5
 
     
3D animation project 5
 
     
Animation and 3D for games 5
 
     
109.59019.53030306.56.56.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 000000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK)

Muotoiluinstituutti