IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (amk), liiketalouden ja matkailun ala

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK), Liiketalouden ja matkailun ala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteisten moduulien tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15
 
     
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Energiatehokkuus ja kestävä tuotekehitys 5                  
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5                  
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
Startup Activities
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5                  
Tapahtumaprojekti 1 10                  
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5                  
Tapahtumaprojekti 2 10                  
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3                  
Ruotsin perusteet 3                  
Suomen perusteet 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                  
Finnish for Foreigners 1 3                  
Sähkötekniikan perusteet 3                  
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10                  
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3                  
Peer Tutoring 3                  
Kv-tutorointi 3                  
International tutoring 3                  
Vastuututorointi 2                  
Head Tutoring 2                  
Tipsit –vertaistukitoiminta 3                  
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5                  
LAMKPromo 5                  
Palvelujen kehittämisprojekti 5                  
Project for developing services 5                  
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5                  
Multicultural Teamwork and Leadership 5                  
Intercultural Competence Training 5                  
International intensive week 5                  
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3                  
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5                  
Syventävät tutkimusmenetelmät 5                  
Advanced Research Methods 5                  
Työnhakijana verkossa 5                  
15015000555
Liiketalouden ja matkailun alan moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Johtaminen ja työyhteisön toiminta
                 
Työyhteisötaidot 5
 
     
Esimiehen työkalupakki 5                  
Työsuhdeasiat 5                  
Ihmiset - menestyksen tekijät
                 
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                  
Moninaisuus organisaation voimavarana 5                  
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                  
Strateginen johtaminen
                 
Johtamisen trendit 5                  
Strateginen johtaminen 10                  
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 5                  
Tilinpäätöksen laadinta 5                  
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5                  
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu
                 
Arvonlisäverotus 5                  
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5                  
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                  
Johdon laskentatoimi
                 
Talouden suunnittelu ja seuranta 5                  
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5                  
Laskentatoimi liiketoiminnan tukena 5                  
Rahoitus- ja sijoitustoiminta
                 
Finanssimarkkinat 5                  
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5                  
Rahoitusriskien hallinta 5                  
Financial Management
                 
Management Accounting 5                  
Corporate Finance 5                  
Financial Planning 5                  
Digital Marketing
                 
Digital Marketing 15
 
     
Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen
                 
Asiakassuhteen johtaminen 5                  
Asiakaskokemus 5                  
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                  
Kaupan ketjuliiketoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5
 
     
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
     
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5
 
     
Brändin rakentaminen ja lanseeraus
                 
Brändin rakentaminen 10
 
     
Viestintämateriaalin tuottaminen 5
 
     
Kansainväliset logistiikkapalvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuljetukset ja huolinta 5                  
Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö 5                  
Asiakassuhteen johtaminen 5                  
Asiakaskokemus 5                  
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                  
Toimitusverkoston kehittäminen
                 
Toimitusverkoston kehittämisen työkalut 5                  
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5                  
Lean-ajattelu ja optimointi 5                  
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                  
Julkiset hankinnat 5                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5                  
International Supply Chain Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Procurement & Production Operations Management and Development 10                  
Distribution Management and Development 10                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5                  
Supply Web Development
                 
Toolkit for Supply Chain Development 5                  
SAP ERP Systems 5                  
Supply Chain Optimisation and Lean Thinking 5                  
Kaupallistamisosaaminen
                 
Palvelun konseptointi 5                  
Massaräätälöinti ja käyttäjälähtöisyys 5                  
Differointi - kilpailuetua erilaistamalla 5                  
Palveluosaaminen
                 
Palvelukonseptit 5                  
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5                  
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen 5                  
Palveluiden mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Julkisen sektorin palveluprosessit 5                  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5                  
Digitaaliset palvelut teollisuudessa 5                  
Hyvinvointilogistiikka 5                  
Leisure and Well-Being Services
                 
International Tourism and Leisure Industry 5
 
     
Leisure in Rural Areas 5
 
     
User-Orientation in Leisure and Well-Being Experiences 5
 
     
Ohjelmistoliiketoiminta
                 
Ohjelmistokehitys 5                  
Ohjelmiston tuotteistus 5                  
Ohjelmistoalan liiketoimintaympäristö 5                  
Liiketoimintatiedon hyödyntäminen
                 
Datan kerääminen ja mittaaminen 5                  
Datan kerääminen ja mittaaminen 5                  
Toimistosovellusten tehokäyttö 5                  
Competitive Edge through Information Systems
                 
Digital Strategy 5                  
Enterprise Architecture 5                  
Software Procurement and Deployment 5                  
Getting the Most from Online Business
                 
Online Business 5                  
Online Store Solutions 5                  
Setting up and Developing an Online Store 5                  
Customer Experience Development
                 
Customer Experience 5                  
Measuring Customer Experience 5                  
Future Customer Paths 5                  
IT Project
                 
Project Communication and Reporting 5                  
Real-Life IT Project and Practices 10                  
English Business Communication
                 
English in Professional Contexts 5                  
Techniques and Tools for Writing 5                  
Persuasive Communication 5                  
Ruotsin kielen urapolku
                 
Työelämän ruotsia 5
 
     
Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä 5
 
     
Rohkeasti ruotsiksi 5                  
Saksan kielen urapolku
                 
Saksan perusteiden kertauskurssi 5
 
     
Työelämän saksaa 1 5
 
     
Työelämän Saksaa 2 5
 
     
Venäjän kielen urapolku
                 
Venäjän alkeet 1 5
 
     
Venäjän alkeet 2 5
 
     
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5
 
     
Ranskan kielen urapolku
                 
Ranskan alkeet 1 5
 
     
Ranskan alkeet 2 5
 
     
Työelämän ranskaa 5
 
     
Espanjan kielen urapolku
                 
Espanjan alkeet 1 5
 
     
Espanjan alkeet 2 5
 
     
Työelämän espanjaa 5
 
     
Market Area Orientation and Sales
                 
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5
 
     
Breaking into Asian Markets 5
 
     
Fundamentals of Professional Selling 5
 
     
International Business Operations
                 
Internationalisation Process 5
 
     
International Economics 5
 
     
International Marketing 5
 
     
Specialisation Studies
                 
NIBS Case Competition, International Business Strategy 5                  
Ethics, Environment and Business 5                  
GetEmployed - Työllisty! 5                  
Esiintymis- ja tekstitaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Vaikuttava esiintyminen 5                  
Tekstit julkaisukuntoon 5                  
Finnish for Foreigners 2-4
                 
Finnish for Foreigners 2 5
 
     
Finnish for Foreigners 3 5
 
     
Finnish for Foreigners 4 5
 
     
Finnish Language and Culture Basics: Survival Course 2
 
     
Kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija
                 
Kiinteistövälityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kiinteistövälitysala 5
 
     
Kiinteistövälityksen juridiikka 5
 
     
Kiinteistöjen tekniset ominaisuudet 5
 
     
Kiinteistönvälitys ja -kauppa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kohteen ja välityspalveluiden markkinointi 4
 
     
Kiinteistön kauppa 4
 
     
Asunto-osakkeen kauppa 4
 
     
Valmistautuminen LKV kokeeseen 3
 
     
204.52.52020.830.830.8367.3367.3367.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15015000555

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK)

Liiketalouden ja matkailun ala