IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (amk), koko tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK), Koko tarjonta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteisten moduulien tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15
 
     
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Energiatehokkuus ja kestävä tuotekehitys 5
 
     
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5
 
     
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5
 
     
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5
 
     
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15
 
     
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15
 
     
Palvelumuotoiluprojekti 15
 
     
Startup Activities
                 
NY Start Up 10
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5
 
     
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5
 
     
Tapahtumaprojekti 1 10
 
     
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5
 
     
Tapahtumaprojekti 2 10
 
     
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5
Projektityöskentely 2 5
 
     
Projektityöskentely 3 5
 
     
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5
 
     
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3
Ruotsin perusteet 3
Suomen perusteet 3
Tekniikan matematiikan perusteet 3
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
Finnish for Foreigners 1 3
Sähkötekniikan perusteet 3
 
     
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5
 
     
NASA Epic Challenge Concept Development 10
 
     
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3
 
     
Peer Tutoring 3
 
     
Kv-tutorointi 3
 
     
International tutoring 3
 
     
Vastuututorointi 2
 
     
Head Tutoring 2
 
     
Tipsit –vertaistukitoiminta 3
 
     
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5
 
     
LAMKPromo 5
 
     
Palvelujen kehittämisprojekti 5
 
     
Project for developing services 5
 
     
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5                  
Multicultural Teamwork and Leadership 5                  
Intercultural Competence Training 5                  
International intensive week 5                  
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5
 
     
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5
 
     
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3
 
     
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5
 
     
Syventävät tutkimusmenetelmät 5
 
     
Advanced Research Methods 5
 
     
Työnhakijana verkossa 5
 
     
265.5113.515237.837.837.850.750.750.7
Liiketalouden ja matkailun alan moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Johtaminen ja työyhteisön toiminta
                 
Työyhteisötaidot 5                  
Esimiehen työkalupakki 5                  
Työsuhdeasiat 5                  
Ihmiset - menestyksen tekijät
                 
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                  
Moninaisuus organisaation voimavarana 5                  
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                  
Strateginen johtaminen
                 
Johtamisen trendit 5                  
Strateginen johtaminen 10                  
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 5                  
Tilinpäätöksen laadinta 5                  
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5                  
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu
                 
Arvonlisäverotus 5                  
Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5                  
Palkanlaskenta ja henkilöverotus 5                  
Johdon laskentatoimi
                 
Talouden suunnittelu ja seuranta 5                  
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5                  
Laskentatoimi liiketoiminnan tukena 5                  
Rahoitus- ja sijoitustoiminta
                 
Finanssimarkkinat 5                  
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5                  
Rahoitusriskien hallinta 5                  
Financial Management
                 
Management Accounting 5                  
Corporate Finance 5                  
Financial Planning 5                  
Digital Marketing
                 
Digital Marketing 15                  
Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen
                 
Asiakassuhteen johtaminen 5                  
Asiakaskokemus 5                  
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                  
Kaupan ketjuliiketoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                  
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                  
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                  
Brändin rakentaminen ja lanseeraus
                 
Brändin rakentaminen 10                  
Viestintämateriaalin tuottaminen 5                  
Kansainväliset logistiikkapalvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuljetukset ja huolinta 5                  
Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö 5                  
Asiakassuhteen johtaminen 5                  
Asiakaskokemus 5                  
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                  
Toimitusverkoston kehittäminen
                 
Toimitusverkoston kehittämisen työkalut 5                  
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5                  
Lean-ajattelu ja optimointi 5                  
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                  
Julkiset hankinnat 5                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5                  
International Supply Chain Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Procurement & Production Operations Management and Development 10                  
Distribution Management and Development 10                  
Current and Future Trends of Supply Chain 5                  
Supply Web Development
                 
Toolkit for Supply Chain Development 5                  
SAP ERP Systems 5                  
Supply Chain Optimisation and Lean Thinking 5                  
Kaupallistamisosaaminen
                 
Palvelun konseptointi 5                  
Massaräätälöinti ja käyttäjälähtöisyys 5                  
Differointi - kilpailuetua erilaistamalla 5                  
Palveluosaaminen
                 
Palvelukonseptit 5                  
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5                  
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen 5                  
Palveluiden mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Julkisen sektorin palveluprosessit 5                  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5                  
Digitaaliset palvelut teollisuudessa 5                  
Hyvinvointilogistiikka 5                  
Leisure and Well-Being Services
                 
International Tourism and Leisure Industry 5                  
Leisure in Rural Areas 5                  
User-Orientation in Leisure and Well-Being Experiences 5                  
Ohjelmistoliiketoiminta
                 
Ohjelmistokehitys 5                  
Ohjelmiston tuotteistus 5                  
Ohjelmistoalan liiketoimintaympäristö 5                  
Liiketoimintatiedon hyödyntäminen
                 
Datan kerääminen ja mittaaminen 5                  
Datan kerääminen ja mittaaminen 5                  
Toimistosovellusten tehokäyttö 5                  
Competitive Edge through Information Systems
                 
Digital Strategy 5                  
Enterprise Architecture 5                  
Software Procurement and Deployment 5                  
Getting the Most from Online Business
                 
Online Business 5                  
Online Store Solutions 5                  
Setting up and Developing an Online Store 5                  
Customer Experience Development
                 
Customer Experience 5                  
Measuring Customer Experience 5                  
Future Customer Paths 5                  
IT Project
                 
Project Communication and Reporting 5                  
Real-Life IT Project and Practices 10                  
English Business Communication
                 
English in Professional Contexts 5                  
Techniques and Tools for Writing 5                  
Persuasive Communication 5                  
Ruotsin kielen urapolku
                 
Työelämän ruotsia 5                  
Aktuellt i affärsvärlden - Ajankohtaista liike-elämässä 5                  
Rohkeasti ruotsiksi 5                  
Saksan kielen urapolku
                 
Saksan perusteiden kertauskurssi 5                  
Työelämän saksaa 1 5                  
Työelämän Saksaa 2 5                  
Venäjän kielen urapolku
                 
Venäjän alkeet 1 5                  
Venäjän alkeet 2 5                  
Venäjän kaupallisen kielen perusteet 5                  
Ranskan kielen urapolku
                 
Ranskan alkeet 1 5                  
Ranskan alkeet 2 5                  
Työelämän ranskaa 5                  
Espanjan kielen urapolku
                 
Espanjan alkeet 1 5                  
Espanjan alkeet 2 5                  
Työelämän espanjaa 5                  
Market Area Orientation and Sales
                 
Doing Business with the Russians: Opportunities & Challenges 5                  
Breaking into Asian Markets 5                  
Fundamentals of Professional Selling 5                  
International Business Operations
                 
Internationalisation Process 5                  
International Economics 5                  
International Marketing 5                  
Specialisation Studies
                 
NIBS Case Competition, International Business Strategy 5                  
Ethics, Environment and Business 5                  
GetEmployed - Työllisty! 5                  
Esiintymis- ja tekstitaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Vaikuttava esiintyminen 5                  
Tekstit julkaisukuntoon 5                  
Finnish for Foreigners 2-4
                 
Finnish for Foreigners 2 5                  
Finnish for Foreigners 3 5                  
Finnish for Foreigners 4 5                  
Finnish Language and Culture Basics: Survival Course 2                  
Kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija
                 
Kiinteistövälityksen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kiinteistövälitysala 5                  
Kiinteistövälityksen juridiikka 5                  
Kiinteistöjen tekniset ominaisuudet 5                  
Kiinteistönvälitys ja -kauppa
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kohteen ja välityspalveluiden markkinointi 4                  
Kiinteistön kauppa 4                  
Asunto-osakkeen kauppa 4                  
Valmistautuminen LKV kokeeseen 3                  
000000000
Muotoiluinstituutin moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Kilpailu 5                  
Näyttely 5                  
Taiteen perusopinnot
                 
Ihminen mittakaavassa 5
 
     
Plastinen sommittelu 5
 
     
Kokeellinen taidetyöpaja 5
 
     
Suunnittelun konseptityö
                 
Konseptin suunnittelu 5                  
Konseptitaide 5                  
Luova suunnittelutyö 2
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5                  
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 2 5                  
Muotoilijan studiotyöskentely 5                  
Kuva-analyysi ja kuvajournalismi
                 
Kuva ja teoria 5                  
Kuvien tulkinta ja käyttäjäkokemus 6                  
Kuvajournalismin historia 4                  
Painokangassuunnittelu
                 
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5                  
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5                  
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                 
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio
                 
Puu- ja biomateriaalistudio 1 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio 2 5                  
Puu- ja biomateriaalistudio 3 5                  
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
                 
Pakkausmuotoilun perusteet 5
 
     
Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja 5
 
     
Pakkausgrafiikka ja painatusprosesi 5
 
     
Curious Creativity
                 
Experimental Publication Design 5                  
Off the Wall - Liberating Comics from the Book 5                  
The Urban Environment as a Playground for the Designer 5                  
Studiovalokuvaus ja digitaalinen kuvatuotanto
                 
Studiovalokuvaus 7                  
Digitaalinen kuvatuotanto 5                  
Digitaalinen tulostus 3                  
Game Design
                 
Game Design 4
 
     
Game Analysis and Theory 3
 
     
Game Concept Design 4
 
     
Game Development Workshop 4
 
     
3D Animation
                 
3D animation tools 5                  
3D animation project 5                  
Animation and 3D for games 5                  
5555018.318.318.3000
Sosiaali- ja terveysalan moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Elämäntapaohjaus 5                  
Lääketieteen opinnot 5                  
Laajavastuinen hoitotyö 5                  
Potilaan kliininen tutkiminen 5                  
Patient’s Clinical Examination 5                  
Turvallinen lääkehoito, sosionomikoulutus 2                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistava asiantuntijuus
                 
Uudistava asiantuntijuus 1 5                  
Uudistava asiantuntijuus 2 5                  
Uudistava asiantuntijuus 3 5                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistavan asiantuntijuuden harjoittelu