IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot amk 2016-2017

Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot AMK 2016-2017

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Kansainvälisyysopinnot
                 
European Creative Futures 5
 
     
5050001.71.71.7
Oppimisväylät
                 
+ Palvelumuotoilun oppimisväylä 2016-2017
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
000000000
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
000000000
Tuutorointi ja oppimista tukevat opinnot
                 
Markkinointitutorointi 3
 
     
International tutoring 3
 
     
Vastuututorointi 2                  
Vertaistutorointi 3
 
     
Informaatiolukutaito 1
 
     
Information literacy 1
 
     
Työelämän ajokortti 5
 
     
Kv-tutorointi 3
 
     
Otetta opintoihin 3
 
     
211384.34.34.32.72.72.7
+ Liiketalouden ala: täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille 2016-2017
                 
+ Muotoiluinstituutti: täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille 2016-2017
                 
+ Sosiaali- ja terveysala: täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille 2016-2017
                 
+ Tekniikan ala: täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille 2016-2017
                 
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
000000000
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3
 
     
Project for developing services 5
 
     
8080002.672.672.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2613134.34.34.34.44.44.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.