IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (amk) kaikille lamkin opiskelijoille

Yhteinen täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot 2015-2016 (AMK) kaikille LAMKin opiskelijoille

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Kansainvälisyysopinnot
                 
Intercultural Competence Training 3                  
Innovating Sustainable Urban Living and Wellbeing 4
 
     
4401.31.31.3000
Oppimisväylät
                 
+ Palvelumuotoilun oppimisväylä 2015-2016
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
000000000
+ Liiketalouden ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
Kansantalous 3                  
Liiketoiminnan Start Up 5                  
Development Project 5                  
eCommerce 5                  
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4                  
Kouluttajataidot 5                  
eBusiness 5                  
Toimistosovellusten tehokäyttö 5                  
Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5                  
Julkisen sektorin palveluprosessit 5                  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5                  
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5                  
Practical eBusiness Development 5                  
Service Business 5                  
Digital Services 5                  
Digitaalisen palvelun suunnittelu 5                  
Content Management Systems 5                  
Responsible Business 5                  
Ethics, Environment and Business 5                  
Competitive Advantage throught Corporate Responsibility 5                  
Tandem suomi-englanti 3                  
Puhutaan suomea! 5                  
000000000
+ Muotoiluinstituutti: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
Rakennettu kuva 4                  
000000000
+ Tekniikan ala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
Internet-radiotoiminnan perusteet 5                  
Internet-radiotoiminnan jatkokurssi 5                  
000000000
+ Sosiaali- ja terveysala: vapaavalintaiset opinnot kaikille LAMKin opiskelijoille (AMK) 2015-2016
                 
Tuutorointi ja opintoja tukevat toteutukset
                 
Kv-tutorointi 3
Vertaistutorointi 3
International tutoring 3
Markkinointitutorointi 3
 
     
Degree tutoring 3
 
     
Otetta opintoihin 3
 
     
174131.31.31.34.34.34.3
Luonnosta liiketoimintaa 5
 
     
5050001.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 218132.62.62.64.34.34.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tähän opetussuunnitelmaan on liitetty koulutusalakohtaiset tarjontakorit, joiden kautta yksiköt voivat nostaa LAMKin yhteiseen vapaavalintaisten opintojen tarjontaan omia opintojaksojaan.