IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sairaanhoitaja (AMK)

Opintojen rakenne

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto on 210 opintopistettä. Sairaanhoitajakoulutuksen opinnot muodostuvat LAMKin yhteisestä ydinosaamisesta, ammatillisesta ydinosaamisesta sekä täydentävästä osaamisesta. Täydentävään osaamiseen voit valita sairaanhoitajaopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvuasi tukevaa osaamista.
Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä. Opintoihisi sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja. Koulutus alkaa Hyvinvoinnin tekijät- opintokokonaisuudella, joka toteutuu monialaisesti tiimioppimisen menetelmää hyödyntäen.
YDINOSAAMINEN 90 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Sosiaali- ja terveysalan yhteinen ydinosaaminen 20 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 45 op
    Harjoittelu 75 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.