IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus, Fysioterapeutti (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (AMK)

Opintojen rakenne

Fysioterapeutti (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10-25 opintopistettä. Fysioterapeuttiopintoihin sisältyy vähintään 30 opintopistettä englanninkielisiä fysioterapian ydinosaamisen opintoja.
Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
    
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 155 op
        Harjoittelua 45 op
        Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot 15 op
    Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.