IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus

Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (AMK)

Opintojen rakenne

Sosionomi (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10-25 opintopistettä. Sosionomiopintoihin sisältyy vähintään 25 opintopistettä englanninkielisiä opintoja. Koulutus alkaa sosiaali- ja terveysalan monialaisella Hyvinvoinnin tekijät –moduulilla, joka toteutuu tiimioppimisen menetelmää hyödyntäen.
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 75 op
    Harjoittelu 45 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 30 op
Täydentävä osaaminen voi koostua sosiaali- ja terveysalan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevista opinnoista.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.