IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Orientaatio kestävyysajatteluun/Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                       
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                     
English for Work 4
     
               
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                     
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                       
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tietotekniikan fysiikka 3
       
                 
                                     
Digitaalisuus
                                                                       
Digitaalisuuden perusteet 5
     
               
                                         
ICT luma 5
       
                 
                                     
IoT perusteet 5  
       
                       
                             
ICT-perusteet
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
               
                                         
WWW-suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
     
               
                                         
ICT-soveltaminen
                                                                       
Oliot ja tietokannat 5
       
                 
                                     
WWW-interaktiivisuus 3
       
                 
                                     
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4
       
                 
                                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                     
TKI- ja yritystoiminta
                                                                       
Tutkimusseminaari 5    
           
                                 
           
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
           
                                 
           
Työelämävalmiudet 5    
           
                                 
           
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Web- ja peliteknologiat
                                                                       
Web ja peliteknologian perusteet 5  
       
                     
                             
Web ja pelisuunnittelu 5  
       
                     
                             
Web ja peliteknologian soveltaminen 5  
       
                     
                             
Iot ja sulautetut järjestelmät
                                                                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulauttettujen järjestelmien suunnittelu 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulauttettujen järjestelmien soveltaminen 5  
       
                     
                             
Ohjelmistotuotanto
                                                                       
Ohjelmistotuotanto ja arkkitehtuuri 5  
         
                         
                       
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
         
                         
                       
Ohjelmointikielet 4  
         
                         
                       
Ohjelmistojen ylläpito ja testaus 3  
         
                         
                       
Tiedonsiirtotekniikka
                                                                       
Lähiverkkojen perusteet ja turvallisuus 5  
         
                         
                       
Tietoverkkojen valvonta ja vikasietoisuus 5  
         
                         
                       
Asiakaslähtöiset tietoverkot 5  
         
                         
                       
Mediatekniikka
                                                                       
Mallinnus 5  
         
                         
                       
Pelisuunnittelun perusteet 5  
         
                         
                       
Audiovisuaaliset tekniikat 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikka
                                                                       
Sulautetut tietokoneet 5  
         
                         
                       
Oheiselektroniikka 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikan työpaja 5  
         
                         
                       
Web-palvelut
                                                                       
Selainalusta 4    
         
                             
                 
Palvelintekniikat 4    
         
                             
                 
Kehykset 3    
         
                             
                 
Pilvilaskenta 4    
         
                             
                 
Mobiili ja peliohjelmointi
                                                                       
Hybridi mobiiliohjelmointi 5    
         
                             
                 
Natiivi mobiiliohjelmointi 5    
         
                             
                 
Edistynyt peliohjelmointi 5    
         
                             
                 
Visuaalinen suunnittelu
                                                                       
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5    
         
                             
                 
Web peliympäristöt 5    
         
                             
                 
Graafinen viestintä 5    
         
                             
                 
Peliteknologia
                                                                       
Pelimallinnus 5    
           
                                 
           
Edistynyt peliohjelmointi 5    
           
                                 
           
Uudet teknologiat 5    
           
                                 
           
Datakeskukset ja palvelinjärjestelmät
                                                                       
Virtualisointi ja pilvipalvelut 5    
         
                             
                 
Palvelinjärjestelmät ja palvelut 5    
         
                             
                 
Palvelukokonaisuuden toteutus 5    
         
                             
                 
Sulautettu ohjelmointi
                                                                       
Sulautetun ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                                 
           
Hajautetut ohjelmistot 5    
           
                                 
           
IoT sovellukset 5    
           
                                 
           
IoT järjestelmät ja ratkaisut
                                                                       
IoT kehitysympäristöt ja järjestelmät 5    
         
                             
                 
IoT tiedonsiirtojärjestelmät ja valvonta 5    
         
                             
                 
IoT palvelun asiakasprojekti 5    
         
                             
                 
Sulautetut laitteistot
                                                                       
IoT laitteet 5    
         
                             
                 
IoT tiedonsiirto 5    
         
                             
                 
IoT työpaja 5    
         
                             
                 
Datasta koneoppimiseen
                                                                       
Datan analysointi ja visualisointi 10    
         
                             
                 
Koneoppiminen 5    
         
                             
                 
Harjoittelu