IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), päivätoteutus, sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen kasvatus- ja ohjaustyö
                                                               
Sosiaalinen osallisuus arjessa 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Participation in Society
                                                               
Individual in Society 5
       
               
                             
Multicultural Work 5
       
               
                             
Civic activity 5
       
               
                             
Toiminnalliset menetelmät osallisuuden tukemisessa
                                                               
Sosiokulttuurinen innostaminen 5
       
               
                             
Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot 5
       
               
                             
eSosiaaliohjaus 5
       
               
                             
Aikuissosiaaliohjaus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Erityisen tuen tarpeet 5  
       
                   
                       
Työikäisten palvelut 5  
       
                   
                       
Kehittyvä sosiaaliohjaus 5  
       
                   
                       
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
                                                               
Matalan kynnyksen palvelut 10  
         
                       
                 
Lastensuojelu erityistason palveluna 5  
         
                       
                 
Leadership and Entrepreneurship
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Sosiaalinen kuntoutus
                                                               
Mielenterveys- ja päihdetyö 5    
           
                               
     
Harjoittelu: Ammatillisen osaamisen soveltaminen 10    
           
                               
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Harjoittelu: Sosiaaliohjaus 15  
       
                   
                       
Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 15  
         
                       
                 
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
64654653034343120.525.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.36.86.86.88.58.58.51.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64654653034343120.525.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.36.86.86.88.58.58.51.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Syksyllä 2018 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen. Keväällä 2019 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen varhaiskasvatukseen.

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus

Syksyllä alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.