IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka, koneen suunnittelu
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, Koneen suunnittelu

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3  
       
                     
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                                 
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
     
             
                                         
Mekaniikan sovellukset 5
     
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
       
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
       
                     
                             
English for Engineers 3  
       
                     
                             
Mekaniikka ja automaatio 1
                                                                       
Mekaniikan perusteet 5
     
             
                                         
Automaation perusteet 5
     
             
                                         
Pajatyöskentely 5
     
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio 2
                                                                       
Koneenosat ja mitoitus 7
       
                 
                                   
Sähkömoottorikäytöt 3
       
                 
                                   
Projekti 1 5
     
               
                             
Mekaniikka ja automaatio 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Mitoitus ja mallinnus 7  
       
                     
                             
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
       
                     
                             
Projekti 2.1 3  
       
                     
                             
Mechanics and Automation 4
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Mechanisation 8  
         
                         
                       
Robotics 5  
         
                         
                       
Project 2.2 2  
         
                         
                       
Tuotantotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Liiketoiminta ja markkinointi 5    
         
                             
                 
Johtaminen ja laatu 5    
         
                             
                 
Toiminnanohjaus 5    
         
                             
                 
Materiaalit ja valmistustekniikat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Konstruktiomateriaalit 5  
         
                         
                       
CAM/CAE 5  
         
                         
                       
Koneistus, hitsaus ja levytekniikka 5  
         
                         
                       
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
6475411529.834.240.334.823187.57.59.99.99.911.411.411.413.413.413.411.611.611.67.77.77.76662.52.52.52.52.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6475411529.834.240.334.823187.57.59.99.99.911.411.411.413.413.413.411.611.611.67.77.77.76662.52.52.52.52.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka

Koneen suunnittelu

Koneen suunnittelussa perehdytään koneiden ja mekanismien toimintaan. Opitaan valitsemaan ja suunnittelemaan oikeat laitteistot oikeisiin kohteisiin. Koneiden toiminnan kannalta erilaiset suunnittelua tukevat opinnot, kuten lujuusoppi ja tekninen laskenta tulevat tutuiksi. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ohjelmistot ovat käytössäsi.