IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Insinööri (amk), energia- ja ympäristötekniikka, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Koko opetussuunnitelma

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1  
         
                         
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
         
                         
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
             
                                         
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                             
                 
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                                 
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
     
             
                                         
Mekaniikan sovellukset 5
     
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
       
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
       
                     
                             
English for Engineers 3  
       
                     
                             
Energia- ja ympäristötekniikka
                                                                       
Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu 3
     
             
                                         
Ympäristökemia ja -turvallisuus 6
     
             
                                         
Vesi-, jäte- ja energiatekniikka 6
     
             
                                         
Yhdyskunta, ympäristö ja ihminen
                                                                       
Ympäristötiedon ja inventointien käyttö 5
       
                 
                                   
Kaavajärjestelmä ja vuorovaikutus 4
       
                 
                                   
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
                 
                                   
Ympäristöprojekti 3
       
                 
                                   
Ympäristö- ja yhdyskuntatekninen suunnittelu
                                                                       
Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan infrastruktuuri 5  
       
                     
                             
Ympäristövaikutusten arviointi 4  
       
                     
                             
Paikkatiedon perusteet 3  
       
                     
                             
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3  
       
                     
                             
Materiaali- ja ympäristötehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kierrätyksen ja jätehuollon ratkaisut 4  
         
                         
                       
Pilaantuneiden maiden arviointi ja kunnostus 4  
         
                         
                       
Vesihuolto 4  
         
                         
                       
Elinkaarimenetelmät 3  
         
                         
                       
Energy Efficiency and Renewable Energy
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Energy Efficiency 5  
         
                         
                       
Renewable Energy Forms 5  
         
                         
                       
Energy Project 5  
         
                         
                       
Yhdyskunta ja lähiympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lähiympäristön suunnittelun lähtökohdat 5  
         
                         
                       
Asemakaavaprosessi ja dokumentit 5  
         
                         
                       
Infra- ja energiatehokkuus 5  
         
                         
                       
Yhdyskunnan kehittämisprojekti
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kunta toimintaympäristönä 5    
         
                             
                 
Kehittämisprojekti 10    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
66.587.5411533.832.734.852.828137.57.511.311.311.310.910.910.911.611.611.617.617.617.69.39.39.34.34.34.32.52.52.52.52.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66.587.5411533.832.734.852.828137.57.511.311.311.310.910.910.911.611.611.617.617.617.69.39.39.34.34.34.32.52.52.52.52.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta voit suuntautua yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristöteknologiaan.

Suuntautuminen valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Koko opetussuunnitelma