IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous, päivätoteutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5  
       
                   
                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5  
         
                       
                 
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 110 op)
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta 5
     
           
                                   
Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10
     
         
                             
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Toimitusverkostot 5
     
           
                                   
Talouden hallinta 5
       
               
                             
Esimiestyö 5
       
               
                             
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5
       
               
                             
Kannattava yritys 5  
       
                   
                       
Menestyvä liiketoiminta 5  
       
                   
                       
Think Big - Global Approach to Business
                                                               
Global Communication in Business 5  
       
                   
                       
Presentation and Public Speaking Skills 5
       
               
                             
Global Business Opportunities 5  
         
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10                                                                
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
57322115292821110.520.5159.79.79.79.39.39.37773.73.73.70.20.20.26.86.86.8555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57322115292821110.520.5159.79.79.79.39.39.37773.73.73.70.20.20.26.86.86.8555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.