SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of engineering, regenerative leadership
Master's Degree Programmes

Master of Engineering, Regenerative Leadership, Insinööri (ylempi AMK): 60 ECTS
Master of Engineering

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Insinööri (ylempi AMK)

Structure of studies

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavat täydentävät opinnot opiskelija voi valita LAMKin ylempien koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.
•YDINOSAAMINEN 20 op, joista 10 op pakollisia ja 10 op vaihtoehtoisia
•TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN10 op
•OPINNÄYTETYÖ 30 op
Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)