SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of culture and arts, regenerative leadership
Master's Degree Programmes

Master of Culture and Arts, Regenerative Leadership, Medianomi (ylempi AMK), Muotoilija (ylempi AMK): 60 ECTS
Master of Culture and Arts

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Medianomi (ylempi AMK)
Muotoilija (ylempi AMK) (not translated)

Structure of studies

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot. (not translated)