IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (amk), lahti ja lappeenranta

Sun kombo - Muotoiluinstituutin täydentävän osaamisen tarjonta 2022-2023 (AMK), Lahti ja Lappeenranta

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Muotoiluinstituutin tarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Kuvataiteen yhteiset opinnot
                 
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
                 
Taiteellinen työskentely 1 5
Taiteellinen työskentely 2 5
Taiteellinen työskentely 3 5
Taiteellinen työskentely 4 5
Taiteellinen työskentely 5 5
Taiteellinen työskentely 6 5
Taiteellinen työskentely 7 5
Taiteellinen työskentely 8 5
Taiteellinen työskentely 9 5
Taiteellinen työskentely 10 5
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintoja 40 op)
                 
Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet 5
 
     
Monipuolinen serigrafia 5
 
     
Taidegrafiikan erikoiskurssi 5
 
     
Taidegrafiikan tilallisuus ja koko 5
 
     
Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio 5
 
     
Maalaus, Perspektiivejä 5
 
     
Koru ja maalaus, Väri ja Keho 5
 
     
Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa 5
 
     
Valokuvataide ilmaisuvälineenä 5
 
     
Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa 5
 
     
Valokuvaus, Studiokuvaus 5
 
     
Kuvanveisto, savesta 5
 
     
Kuvanveisto, muotit ja valut 5
 
     
Kuvanveisto, puusta 5
 
     
Kuvanveisto, mittakaava 5
 
     
Käsitteellinen korutaide 5
 
     
Korutaide, piensarja 5
 
     
Koru, monipuolinen kivi 5
 
     
Designing art works for public spaces 5
 
     
Taide julkisessa tilassa 5
 
     
Taide ja teknologia 1 5
 
     
Taide ja teknologia 2 5                  
Taide ja hyvinvointi 5
 
     
Muotoilun täydentävät opinnot
                 
Pakkaus- ja brändimuotoilun täydentävä osaaminen
                 
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
 
     
Pakkausmuotoilun perusteet 5
 
     
Typografian perusteet pakkausmuotoilussa ja brändäyksessä 5
 
     
Pakkausmuotoilun materiaali- ja mallinrakennustyöpaja 5
 
     
Pakkausgrafiikka ja painatusprosessi 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu 10
 
     
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintoja 25 op)
 
     
Projektityöskentely 5
 
     
Projektityöskentely - Muotola 15
 
     
Palvelumuotoilun täydentävä osaaminen
                 
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5
 
     
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5
 
     
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Opastejärjestelmät 10
 
     
Palvelumuotoilun väylä
 
     
Palvelumuotoiluprojekti 15
 
     
Studio: Palvelumuotoilu
(Valitaan opintoja 20 op)
 
     
Palvelumuotoilustudio 20
 
     
Systeemiajattelu ja systeemien visualisointi 5                  
Puettavan muotoilun täydentävä osaaminen
                 
Neulesuunnittelu ja -teknologia
 
     
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Vastuullinen vaatetusala 5
 
     
Painokangassuunnittelu
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5
 
     
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5
 
     
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintoja 30 op)
 
     
Projektityöskentely 5
 
     
Projektityöskentely - Muotola 15
 
     
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun täydentävä osaaminen
                 
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
 
     
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5
 
     
CAD-työskentely 5
 
     
Projektityöskentely 1 5
 
     
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
 
     
Esitystekninen piirtäminen 5
 
     
CAD, 3D ja visualisointi 5
 
     
Projektityöskentely 2 5
 
     
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
CADin edistynyt käyttö 5
 
     
Projektityöskentely 3 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 1 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 2 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 3 5
 
     
Teollisen muotoilun ja ajoneuvomuotoilun täydentävä osaaminen
                 
Muotoilupiirtäminen
 
     
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Esitystekninen piirtäminen 5
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu 10
 
     
Syventävä CAD
 
     
CAD-työskentely 5
 
     
CAD, 3D ja visualisointi 5
 
     
CADin edistynyt käyttö 5
 
     
Yritysyhteistyö ja muu projektityö
(Valitaan opintoja 30 op)
 
     
Projektityöskentely - Muotola 15
Projektityöskentely 5
 
     
Näyttelysuunnittelu
 
     
Näyttelysuunnittelun studio 15
 
     
Visuaalisen viestinnän täydentävät opinnot
                 
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintoja 15 op)
 
   
Visuaalisen viestinnän historia 2 5
 
         
Kuva ja teoria 5
 
     
Kuva-analyysi 5
 
     
Kuvitettu kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Kuvitettu kerronta 15
 
     
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5
 
     
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5
 
     
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5
 
     
Visuaalinen journalismi
 
     
Visuaalinen journalismi 15
 
     
Game Design and Development
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Game Design and Development 10
 
     
Game programming essentials 5
 
     
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Opastejärjestelmät 10
 
     
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintoja 20 op)
 
     
Painetut julkaisut 5
 
     
Kontaktikuvauksen työpaja 5
 
     
Muotikuvaus 5
 
     
Arkkitehtuurikuvaus 5
 
     
Valokuvanäyttely 5
 
     
Vapaavalintainen tarjonta, yksittäiset opintojaksot
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5
 
     
Keramiikka 5
 
     
XR/AR-studio 20
 
     
Kansainvälinen soveltava muotoilun tutkimuksen intensiivikurssi 3
 
     
Syventävä valmistustekniikka, muovi 5
 
     
1307.5760.599.2104.2104.2250.2250.2260.2
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
                 
LAB@avain 1
Tiimityöllä ammatillista osaamista 30
Entrepreneurship Experience 10
Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa 5
KvaliLAB 3
KvantiLAB 3
Oppijana kehittyminen 3                  
Wood Talks luentosarja 4 1
 
     
Markkinoi vaikuttavasti 1 2
Markkinoi vaikuttavasti 2 3
Johdatus purkualaan 5
 
     
IdeaPajatyöskentely 5
 
     
Yrittäjyys 2
 
     
Entrepreneurship 2
 
     
Esihenkilötyö 3
 
     
Leadership as a profession 3
 
     
Kehittyvä ammattilainen 5
 
     
Moniammatillinen ongelmanratkaisu 5
 
     
Projektityöskentely
Projektityöskentely 5
Project Work 5
Projektityöskentely 3 5
Working in a Project
Working in a Project 1 5
Working in a Project 2 5
Working in a Project 3 5
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Projektityöskentely - DuuniExpo 5
Projektityöskentely - Muotola 15
 
     
Working in a Project - Lahti Venture Program 5
 
     
Tutorointi
Vertaistutorointi 3
Peer Tutoring 3
Kv-tutorointi 3
International tutoring 3
Vastuututorointi 2
Head Tutoring 2
Sportfolio-opinnot
Sportfolio-opinnot 1 5
Sportfolio-opinnot 2 5
Sportfolio-opinnot 3 5
Opiskelijajärjestötoiminta
KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen 3
The member of the board of the Student Union KOE 3
KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen 3
The representative of the Student Union KOE 3
Edustajiston toiminnan opintopisteet 3
Representative council 3
Ryhmänedustaja 1
Class representative 1
Jaostotoiminta 2
Student section activity 2
Järjestötoiminta 10
Student association activity 10
Järjestötoiminnan johtaminen 5
Leading student association activity 5
Yrittäjyyspolku
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Yrittäjyysvalmennus 10
 
     
Kasvuyrittäjyys - Startup Kit 5
Entrepreneurship Pathway
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Entrepreneurship Experience 10
Growth Entrepreneurship - Startup Kit 5
 
     
373169.5203.556.556.556.567.8367.8367.83
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1307.5760.599.2104.2104.2250.2250.2260.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.