IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (amk), muotoiluinstituutin tarjonta

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (AMK), Muotoiluinstituutin tarjonta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Muotoiluinstituutin tarjonta
                 
Taiteen perusopinnot
 
     
Ihminen mittakaavassa 5
Plastinen sommittelu 5
Kokeellinen taidetyöpaja 5
Visuaalisen viestinnän historia ja teoria
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Graafisen viestinnän historia 5
 
     
Valokuvan historia 5
 
     
Kuva ja teoria 5
 
     
Kuva-analyysi 5
 
     
Muotoilupiirtäminen
                 
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Esitystekninen piirtäminen 5
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Syventävä CAD
                 
CAD-työskentely 5
 
     
CAD, 3D ja visualisointi 5
 
     
CADin edistynyt käyttö 5
 
     
Suunnittelun konseptityö
                 
Konseptin suunnittelu 5                  
Konseptitaide 5                  
Luova suunnittelutyö 2
                 
Ammatillinen ohjelmisto-osaaminen 5
 
     
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 2 5
Muotoilijan studiotyöskentely 5
 
     
Painokangassuunnittelu
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
Painokangassuunnittelu ja -teknologiat 5
 
     
Erikoistekniikat ja materiaalinmuokkaus 5
 
     
Neulesuunnittelu ja -teknologia
                 
Neulesuunnittelun perusteet 5
 
     
Neuleteknologia 5
 
     
Tekstiilien ja vaatteiden eettiset ja ekologiset kysymykset 5
 
     
Tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
                 
Käsivarainen muotoilupiirtäminen 5
 
     
CAD-työskentely 5
 
     
Projektityöskentely 1 5
 
     
Syventävä tila- ja kalustesuunnitteluprojekti
 
     
Esitystekninen piirtäminen 5
 
     
CAD, 3D ja visualisointi 5
 
     
Projektityöskentely 2 5
 
     
Tila- ja kalustesuunnittelustudio
 
     
Digitaalinen muotoilupiirtäminen 5
 
     
CADin edistynyt käyttö 5
 
     
Projektityöskentely 3 5
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio
 
     
Puu- ja biomateriaalistudio 15
 
     
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Pakkausmuotoilun täydentävä osaaminen 15
 
     
Näyttelysuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Näyttelysuunnittelu 15
 
     
Informaatiomuotoilu ja tuotegrafiikka
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Tuotegrafiikan informaatiomuotoilu 10
 
     
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Informaatiomuotoilu 5
 
     
Opastejärjestelmät 10
 
     
Visuaalinen journalismi
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Visuaalinen journalismi 15
 
     
Kuvitettu kerronta
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Kuvitettu kerronta 15
 
     
Curious Creativity
                 
Experimental Publication Design 5
 
     
Off the Wall - Liberating Comics from the Book 5                  
The Urban Environment as a Playground for the Designer 5                  
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
UI/IXD ja uudet alustat 15                  
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5
 
     
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5                  
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5                  
Valokuvaajan ammatilliset erityisosaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Arkkitehtuurikuvaus 5
 
     
Muotikuvaus 5
 
     
Kontaktikuvauksen työpaja 5
 
     
Valokuvanäyttely 5
 
     
Kuva ja käyttäjä 5
 
     
Studiovalokuvaus ja digitaalinen kuvatuotanto
                 
Studiovalokuvaus 7
 
     
Digitaalinen kuvatuotanto 5
 
     
Digitaalinen tulostus 3
 
     
Game Design and Development
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
Game Design and Development 15                  
3D Animation
 
     
3D animation tools 5
 
     
3D animation project 5
 
     
Animation and 3D for games 5
 
     
Visuaaliset ohjelmistotyökalut
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Kuvankäsittelyohjelmisto Adobe Photoshop 5
Taitto-ohjelmisto Adobe InDesign 5
Grafiikkaohjelmisto Adobe Illustrator 5
3D-grafiikan mallinnusohjelma Blender 5                  
Pienesineiden tuotanto
 
     
Pienesineiden tuotantopaja 5
 
     
Pienesineiden tuotantopaja 2 5
 
     
Pienesineiden tuotantopaja 3 5
 
     
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Keramiikka 5
 
     
Pajaympäristön ajokortti 5
 
     
Professional's Survival Kit - henkilöbrändin rakentamisesta neuvottelutaitoihin 5
 
     
Yrittäjyystaitojen perusteet muotoilussa 5
 
     
Projektityöskentely: XR 15
 
     
Studia generalia -luentosarja 3
Lukupiiri sekä messu- ja näyttelykäynnit 2
Näyttely 5                  
Kilpailu 5                  
Wood Talks luentosarja 1
 
     
62119043163.363.363.3143.7143.7143.7
Tekniikan alan tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
iWeek ICT 1
 
     
iWeek ICT 2.0 1
 
     
2020000.670.670.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62119043163.363.363.3143.7143.7143.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2019-2020 (AMK)

Muotoiluinstituutin tarjonta