IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (amk), sosiaali- ja terveysala

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK), Sosiaali- ja terveysala

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAMKin yhteisten moduulien tarjonta
                 
Digiväylä
(Valitaan opintoja 45 op)
                 
Digipalvelut 15                  
Frontend 15                  
Backend 15                  
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Vastuullinen liiketoiminta ja muotoilu 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä II
                 
Energiatehokkuus ja kestävä tuotekehitys 5                  
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5                  
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5                  
Kiertotalousväylä III
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Palvelumuotoilun väylä
                 
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15                  
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15                  
Palvelumuotoiluprojekti 15                  
Startup Activities
                 
NY Start Up 10                  
Opiskelijayritys ja -yhdistystoiminta 5                  
Tapahtumaväylä 1 CREW
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Tapahtumien maailma 5                  
Tapahtumaprojekti 1 10                  
Tapahtumaväylä 2 BACKSTAGE
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Ideasta tapahtumakonseptiksi 5                  
Tapahtumaprojekti 2 10                  
Tapahtumaväylä 3 ACCESS ALL AREAS
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Event manager -taidot 5                  
Tapahtumaprojekti 3 10                  
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 1 5                  
Projektityöskentely 2 5                  
Projektityöskentely 3 5                  
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5                  
Working in a Project 2 5                  
Working in a Project 3 5                  
Tapahtumaosaaminen
                 
Tapahtumaosaaminen 1 5                  
Tapahtumaosaaminen 2 5                  
Tapahtumaosaaminen 3 5                  
Valmentavat opinnot
                 
Englannin perusteet 3                  
Ruotsin perusteet 3                  
Suomen perusteet 3                  
Tekniikan matematiikan perusteet 3                  
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                  
Finnish for Foreigners 1 3                  
Sähkötekniikan perusteet 3                  
NASA Epic Challenge
                 
NASA Epic Challenge 5                  
NASA Epic Challenge Concept Development 10                  
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3                  
Peer Tutoring 3                  
Kv-tutorointi 3                  
International tutoring 3                  
Vastuututorointi 2                  
Head Tutoring 2                  
Tipsit –vertaistukitoiminta 3                  
Opiskelija korkeakoulun kehittäjänä
                 
Laadunkehittäjänä korkeakoulussa 5                  
LAMKPromo 5                  
Palvelujen kehittämisprojekti 5                  
Project for developing services 5                  
Developing Intercultural Competence
()
                 
Intercultural Awareness 5                  
Multicultural Teamwork and Leadership 5                  
Intercultural Competence Training 5                  
International intensive week 5                  
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa
()
                 
Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden konseptointi 5                  
Luonnon hyvinvointipalveluiden pilotointi 5                  
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
                 
Otetta opintoihin 3                  
Opiskelijaliikunnan oppimisympäristö 5                  
Syventävät tutkimusmenetelmät 5                  
Advanced Research Methods 5                  
Työnhakijana verkossa 5                  
000000000
Sosiaali- ja terveysalan moduulien tarjonta
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Elämäntapaohjaus 5
Lääketieteen opinnot 5
Laajavastuinen hoitotyö 5                  
Potilaan kliininen tutkiminen 5
Patient’s Clinical Examination 5
 
     
Turvallinen lääkehoito, sosionomikoulutus 2                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistava asiantuntijuus
                 
Uudistava asiantuntijuus 1 5
 
     
Uudistava asiantuntijuus 2 5                  
Uudistava asiantuntijuus 3 5                  
Sosiaali- ja terveysalan uudistavan asiantuntijuuden harjoittelu
                 
Kehittäjänä omassa työssä 1 5
 
     
Kehittäjänä omassa työssä 2 5                  
Kehittäjänä omassa työssä 3 5                  
Promoting Youth Wellbeing
                 
Constructors of Youth Wellbeing 5
 
     
Promoting youth wellbeing – towards holistic and multiprofessional approach 10
 
     
Tutorointi
                 
Taitopajatutorointi 5
Simulaatiotutorointi 5
 
     
Sosiaalista osallisuutta vahvistava metodinen osaaminen
                 
Sosiaalipedagogisen työn metodisuus 5                  
Narratiivinen kuvatyöskentely 5                  
Draamatyöskentely 5                  
Teknologian uudet mahdollisuudet terveysliikunnassa
                 
Terveysliikuntasuositukset ja ennaltaehkäisy TULE-sairauksissa 5                  
Älykkäät terveysliikunnan ja ohjaamisen ratkaisut 5                  
Digitaalisuus kävelyn, lihasvoimaharjoittelun ja motorisen kontrollin harjoittamisessa 5                  
Love and Care
                 
Seksuaaliterveys 5
Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5
 
     
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5
Professional Finnish
                 
Professional Finnish 1 5
 
     
Professional Finnish 2 5
 
     
Professional Finnish 3 5
 
     
Finnish 3                  
Basics of Professional Finnish 5
 
     
Simulaatiot / Simulations
                 
Simulation for graduating nurse students 1
Simulation, Good care in acute care 1
Harjoittelu, Maternity 1
 
     
Simulation, Competence in children and adolescent care 1
Simulation, Competence in mental health and substance abuse work 1
 
     
Simulation, Competence in good chronic nursing care 1
 
     
Simulaatio, Haku: Akuutti hoitotyö 1
Simulaatio, Lanu: Lasten ja nuorten hoitotyö 1
Simulaatio, Valmistuville 1
Harjoittelu, Äitiyshuolto 1
82.532.849.810.910.910.916.616.616.6
Tekniikan alan moduulien tarjonta
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82.532.849.810.910.910.916.616.616.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2017-2018 (AMK)

Sosiaali- ja terveysala