IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, amk > Sun kombo - teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (amk), lahti ja lappeenranta

Sun kombo - Teknologiayksikön täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (AMK), Lahti ja Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
Teknologiayksikön tarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Materiaalikatselmus 5                  
Differentiaalilaskenta 3
 
     
Solutions.now Project course 5
 
     
Rakennuspurkujätteen kierrätys 5
 
     
Lämpöpumppusovellukset 5
 
     
18315111555
Mekaniikka ja automaatio 6
                 
Materiaalit ja mitoitus 5
 
     
Optimaalinen mallinnus 5
 
     
Nivelmekanismien dynamiikka 5
 
     
15015000555
Mekaniikka ja automaatio 5
                 
Valmistussolun automaatio 3                  
Simulointi 4                  
Mallinnus 3                  
Robottisovellukset 5                  
000000000
Puutuotteiden testaus
                 
Kalusteteollisuuden testausmenetelmät 5                  
Puutuoteteollisuuden testausmenetelmät 5                  
Menetelmäkehitys 5                  
000000000
Kiertotalousväylä I
                 
Kestävä yhdyskunta ja ympäristö 5                  
Kiertotalous I -kehittämisprojekti 5                  
Vastuullinen biotalous ja kiertotalouden liiketoimintamallit 5                  
000000000
Kiertotalousväylä II
                 
Vastuullinen materiaalitekniikka ja tuotekehitys 5                  
Kestävä energiatalous ja logistiikka 5                  
Kiertotalous II - kehittämisprojekti 5                  
000000000
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
                 
Ohjelmistorobotiikka ja älykäs automaatio 5
 
     
5050001.71.71.7
LAB monialainen tarjonta
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
                 
LAB@avain 1
Tiimityöllä ammatillista osaamista 30
Entrepreneurship Experience 10
Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa 5
KvaliLAB 3
KvantiLAB 3
Oppijana kehittyminen 3                  
Wood Talks luentosarja 4 1
 
     
Opiskelija-assistenttityöskentely 3
iWeek 2022 1
 
     
LAB winter School / Climate Change and Circular Economy 5
 
     
Projektityöskentely
                 
Projektityöskentely 5
Projektityöskentely 2 5
Projektityöskentely 3 5
Working in a Project
                 
Working in a Project 1 5
Working in a Project 2 5
Working in a Project 3 5
Oppiminen hankkeissa ja toistuvissa projekteissa
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Projektityöskentely - DuuniExpo 5
Projektityöskentely - Muotola 15
 
     
Working in a Project - Lahti Venture Program 5
 
     
Tutorointi
                 
Vertaistutorointi 3
Peer Tutoring 3
Kv-tutorointi 3
International tutoring 3
Vastuututorointi 2
Head Tutoring 2
Sportfolio-opinnot
                 
Sportfolio-opinnot 1 5
Sportfolio-opinnot 2 5
Sportfolio-opinnot 3 5
Opiskelijajärjestötoiminta
                 
KOE-opiskelijakunnan hallituksen jäsen 3
The member of the board of the Student Union KOE 3
Ryhmänedustaja 1
Class representative 1
KOE-opiskelijakunnan edustajistossa toimiminen 3
The representative of the Student Union KOE 3
Jaostotoiminta 2
Student section activity 2
Järjestötoiminta 10
Student association activity 10
Järjestötoiminnan johtaminen 5
Leading student association activity 5
Edustajiston toiminnan opintopisteet 3
Representative council 3
Virtual Wood University
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Carbon footprint of wood products 2
 
     
Entrepreneurship in the forest products sector 2
 
     
International Timber Trade 1 2
 
     
CLT-Glulam-LVL 2
 
     
Circular Economy of Forest Products 3
 
     
Wood Industry Comparison 3
 
     
International Timber Trade 2 3
 
     
Consumer Behavior and CLT 3
 
     
222113.5108.537.8337.8337.8336.1736.1736.17
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3833511111.711.711.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.