IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Täydentävä osaaminen amk ja yamk > Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot, yamk > Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (yamk), lahti

Sun kombo - täydentävän osaamisen tarjonta 2021-2022 (YAMK), Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 6
LAB Lahden kampuksen monialainen tarjonta
()
                 
Prosessi- ja projektijohtaminen 5
 
     
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
()
                 
Research-based development 5
 
     
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
Tulevaisuuteen johtaminen
()
                 
Yhteiskunnallinen muutos 5                  
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 2 5
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 3 5
Advanced expert studies 5
Advanced expert studies 2 5
Advanced expert studies 3 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5: Aineistojen avaaminen ja avoin julkaiseminen 1
 
     
4626208.78.78.76.76.76.7
Liiketoiminta yksikön tarjonta
()
                 
Strategioilla tulevaisuuteen 5
 
     
Työyhteisön johtaminen 5
 
     
Lean-ajattelu toiminnan kehittämisessä 5
 
     
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
 
     
Innovatiivisuuden johtaminen 5
 
     
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
 
     
Kaupankäynti verkossa 5
 
     
Cross-cultural management 5
 
     
Process and project management 5                  
Virtual teams 5
 
     
Futures and strategies for international business 5
 
     
Virtual leadership 5
 
     
Digitalization and client to market relationships in an international context 5
 
     
60402013.313.313.36.76.76.7
Muotoiluinstituutin tarjonta
()
                 
Brand development and management 5
Kaupunkimuotoilu 5
 
     
Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa 5
 
     
Systeemiset tuote- ja palveluratkaisut 5
 
     
Palvelumuotoilu 5
 
     
Sustainable design 5
 
     
307.522.52.52.52.57.57.57.5
Hyvinvointi yksikön tarjonta
()
                 
Vaikuttavuuden ja toiminnan arviointi 5                  
YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-koulutuksessa 5
 
     
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                  
Osaamisen johtaminen 5
 
     
Asiakassuhteiden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5                  
Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
     
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
     
Laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 5                  
Digitaalisen tiedon kerääminen ja tulkinta sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
Asiakas ja asiakaskokemus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
 
     
Ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä 5                  
Teknologia terveyden ja hyvinvoinnin uudistajana 5                  
Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu 5                  
Uudistuva ja uudistava johtaminen 5                  
Sosiaali- ja terveystalous 5
 
     
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
     
Challenges for Child and Family Services 5
 
     
Varhainen tukeminen 5
 
     
Terveysturvallisuus sosiaali- ja terveysalan poikkeusoloissa ja kriisitilanteessa 5                  
Tulevaisuuden työvoima 5                  
505451.71.71.7151515
Teknologia yksikön tarjonta
()
                 
Master in Urban Climate and Sustainability
()
                 
Societal change and future foresight methods 5                  
Responsible Business 5                  
Societal change and future foresight methods 5                  
Urban ecosystems 5                  
Circular economy 5                  
History and preservation of urban areas 5                  
Solutions.now 5
 
     
Yhteiskunnallinen muutos ja tulevaisuuden ennakointimenetelmät 5
 
     
Solutions.now 5                  
10551.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 18678.5107.526.226.226.235.935.935.9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.