IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäopinnot > Kesäopinnot > Kesäopinnot 2020 (amk), lahti

Kesäopinnot 2020 (AMK), Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1 2 3
Hyvinvointi
         
Asumissosiaalinen työ 5
Evidence-Based Practice in Social and Health Care 5
Leadership and Entrepreneurship 5
Seksuaaliterveys 5
Tehohoitotyön perusteet 5
Tulevaisuuksien ennakointi 5
Digi virtaa sosiaali- ja terveyspalveluihin
         
Joustavat digitaaliset asiointipalvelut 2
Kansalainen digipalveluiden virrassa 1
Tietosuoja ja -turva digitaalisissa palveluissa 2
Tiedolla johtaminen
         
MOOC Tiedolla johtamisen perusteet 3
MOOC Tiedon toissijainen käyttö 1
MOOC Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa 1
6060202020
Liiketoiminta
         
Le monde francophone - ranskaa verkossa 5
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
Projektinhallinta 5
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5
Toimistosovellusten tehokäyttö 5
Työsuhdeasiat 5
28289.39.39.3
Muotoiluinstituutti
         
Designer's Survival Kit - henkilöbrändin rakentamisesta neuvottelutaitoihin 5
Ihminen mittakaavassa 5
Kokeellinen taidetyöpaja 5
Kuvankäsittelyohjelmisto Adobe Photoshop 5
20206.76.76.7
Teknologia
         
Hiilineutraalius ja mekaaninen metsäteollisuus 5
IoT-perusteet 5
Matemaattiset työvälineet 5
Wood industry as a global business 5
Ympäristölainsäädäntö 5
25258.38.38.3
Yhteistarjonta
         
Summer School / Co-designing Better Urban Living and Wellbeing 5
Orientation to Sustainability Thinking 2
772.332.332.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 13313344.344.344.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.