IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Kesäopinnot > Kesäopinnot > Kesäopinnot 2019 (amk)

Kesäopinnot 2019 (AMK)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1 2 3
Liiketalouden ja matkailun ala
         
Englannin perusteet 3
Kohteen ja välityspalveluiden markkinointi 4
Le monde francophone - ranskaa verkossa 5
Liiketalouden matematiikan perusteet 3
Toimistosovellusten tehokäyttö 5
Työyhteisötaidot 5
25258.38.38.3
Tekniikan ala
         
Hiilineutraalius ja mekaaninen metsäteollisuus 3
Wood industry as a global business 3
Ympäristölainsäädäntö, osa 1 3
99333
Sosiaali- ja terveysala
         
Digi virtaa sosiaali- ja terveysalan palveluihin 5
Leadership and Entrepreneurship 5
Manuaalisen terapian syventäminen 5
Patient’s Clinical Examination 5
Seksuaaliterveys 5
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5
3030101010
Muotoiluinstituutti
         
3D animation tools 5
3D animation project 5
CAD, 3D ja visualisointi 5
CADin edistynyt käyttö 5
CAD-työskentely 5
Designer's Survival Kit - henkilöbrändin rakentamisesta neuvottelutaitoihin 5
Ihminen mittakaavassa 5
Kokeellinen taidetyöpaja 5
Kuvankäsittelyohjelmisto Adobe Photoshop 5
Plastinen sommittelu 5
The Urban Environment as a Playground for the Designer 5
555518.318.318.3
LAMKin yhteistarjonta
         
Co-designing, better urban living and wellbeing 5
551.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 11911939.639.639.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.